Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali

Preasfinției Sale,
Preasfințitului PETRU,
Episcop de Ungheni și Nisporeni,
Președinte al Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova

Preasfinția Voastră,
Iubite confrate în Hristos,

Astăzi, când Biserica noastră îi prăznuiește pe unii din cei mai mari şi mai dragi sfinţi ai Ortodoxiei – Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ne îndreptăm către Preasfinția Voastră cu cele mai alese gânduri prilejuite de celebrarea ocrotitorului spiritual.

Asemenea acestor mari corifei ai Bisericii, ați realizat în toți acești ani de păstorire o adevărată lucrare de mărturisire, luminare și mângâiere a credincioșilor, fapt manifestat și concretizat prin slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Preasfinției Voastre.

Ocrotit fiind de acești doi mari Apostoli ai Bisericii ați reușiți să realizați în Eparhia de Ungheni și Nisporeni o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară.

În această zi binecuvântată de prăznuire, îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel să Vă întărească în dragostea Sa și să Vă dăruiască viață lungă, multe bucurii duhovnicești și putere de a cârmui și mai departe, tot cu aceeași dăruire și jertfire pe care o purtați pentru clerul și poporul binecredincios al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

La mulți și binecuvântați ani, Preasfințite Episcop PETRU!

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

Ioan,
Episcopul Sorocii,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului
și a întregii Moldove

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca anunță admiterea la specialitatea Teologie Ortodoxă

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca anunță admiterea absolvenților din gimnaziu la specialitatea Teologie Ortodoxă, profil umaniststudii cu finanțare bugetară și prin contract, cu susținerea, la solicitare, a examenului de bacalaureat și obținerea, după anul IV, a diplomei de specialitate. Continuă să citești

Duminica a doua după Cincizecime, la Catedrala Episcopală “Adormirea Maicii Domnului” din Soroca

Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni (Matei 4, 19)

În Duminica a doua după Cincizecime, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicarul Mitropoliei Moldovei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala Episcopală “Adormirea Maicii Domnului” din orașul Soroca. Continuă să citești

Duminica Tuturor Sfinților, la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”din Soroca

În Duminica I după Cincizecime, a Tuturor Sfinților, la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Soroca, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicarul Mitropoliei Moldovei a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu soborul de slujitori ai Catedralei.
Continuă să citești

Scrisoare de mulțumire a preoților soroceni adresată Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR și Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înaltpreasfinției Sale,

Înalpreafințitului Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove,

Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Scrisoare de mulțumire

Prin prezenta ne adresăm către Păstorul nostru cel bun și vrednicul trimis al mântuirii noastre, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, precum și Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu cele mai alese gânduri de recunoștință și mulțumire pentru purtarea de grijă părintească și susținerea moral-spirituală acordată parohiilor noastre în perioada pandemiei, vremuri de restriște și încercare pentru poporul nostru. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, adresat PC Arhimandrit Nectarie (Gherman), starețul mănăstirii „Sfântul Mare Cneaz Vladimir” din Horăști, la popas aniversar

Preacuvioase Părinte Nectarie,

Vă felicit cordial cu ocazia aniversării a 45 de ani din ziua nașterii și Vă adresez cele mai alese urări de sănătate împreună cu doriri de ajutor sfânt de la Atotțiitorul.

Prin lucrarea Domnului ați fost ales să fiți conducătorul spiritual al mănăstirii „Sfântul Mare Cneaz Vladimir” din Horăști, ascultare pe care o îndepliniți cu multă sârguință și dăruire, fapt pentru care Vă exprimăm multă recunoștință și apreciere!

În această zi semnificativă pentru Cuvioșia Voastră îl rog pe Milostivul Dumnezeu să Vă dăruiască deplină sănătate trupească și sufletească, înțelepciune ca să aveți puterea de a păstori și mai departe, tot cu aceeași râvnă duhovnicească pe care o purtați pentru întreaga obște a așezământului monahal și pentru toți fiii duhovnicești ai Cuvioșiei Voastre, și mult ajutor și roade binecuvântate în toate.

Duhul Sfânt să Vă dea puterea de a le umple mintea şi sufletele de înțelepciunea și frumusețea credinței noastre ortodoxe!

Întru mulți și fericiți ani, Preacuvioșia Voastră! 

Cu arhierești binecuvântări,  

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE