Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcop de Soroca, аdrеsаt PS Siluan, Episcop de Orhei, сu prilеjul celebrării zilei hirotoniei în treapta de arhiereu

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei hirotoniei în treapta de Arhiereu:

Preasfinția Voastră,

În ziua în care ați fost ales și hirotonit în această înaltă și aleasă vrednicie: treapta arhieriei – acest mare și sfânt dar, permiteți-mi, Preasfințite Părinte și iubite confrate în Hristos să Vă adresez cele mai sublime și cordiale doriri de bine și mântuire.

Vă cunosc drept un pios slujitor al lui Dumnezeu care se jertfește necontenit, „cu timp și fără timp” pentru cârma Arcii Mântuirii și Vistieria Harului Divin – Sfânta Biserică, dar și a poporului lui Dumnezeu, făcându-Vă pildă cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia (1 Tim. 4,12) și aprinzând şi mai mult din nou harul lui Dumnezeu (2 Tim. 1,6).

Vasta lucrare și activitate pastorală pe care o exercitați Preasfinția Voastră, pornește dintr-o dragoste nemăsurată pe care o aveți față de turma păstorită, aspirând la sfințirea și mântuirea sufletelor tuturor, prin nenumăratele slujiri arhierești, dar și prin predicarea neîncetată a Cuvântului Evangheliei, arătându-Vă a fi un adevărat tată și părinte al tuturor.

Vă doresc să duceți această ascultare și treaptă a episcopatului la care ați fost chemat cu responsabilitate și râvnă în slujba realizării Împărăției lui Dumnezeu, fiind cu totul pătruns de iubirea nemărginită a Sa față de lume, iubire care s-a exprimat în propovăduirea acestei Împărății „vameșilor și păcătoșilor” și care a culminat în jertfa Fiului Său Care Și-a dat viața pentru realizarea acesteia: „Că într’atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într’Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască printr’Însul” (Ioan 3,16-17).

Bunul Dumnezeu să Vă învrednicească a Vă împărtăși și de marea binecuvântare de a sluji la Altarul cel Ceresc, împreună cu preoții și credincioșii încredințați Preasfinției Voastre spre mântuire și Împărăția lui Dumnezeu.

Să fim una cu Hristos prin iubire și în iubire, și cu dragostea lui Hristos, pe care nimic nu a putut să o distrugă mai bine de două mii de ani, să vestim în această lume plină de tristețe mesajul bucuriei Evangheliei Mântuitorului nostru.

Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne binecuvânteze din abundență misiunea noastră sfântă și să devenim vrednici, în ziua aceea, să auzim cuvintele, „intră în bucuria Domnului tău, fiind vrednic să te sălășluiești în Altarul cel Ceresc”.

Întru mulți și fericiți ani, Mult Stimate și iubite confrate în Hristos!

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

 

IOAN,
Episcop de Soroca,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *