Mеsаjul dе fеliсitаrе al PS Ioan de Soroca, adresat ÎPS Mitropolit Vladimir, сu prilеjul celebrării a 45 de ani de la hirotonia în treapta de diacon

Preasfințitul Părinte Ioan de Soroca, Vicar mitropolitan, a adresat Înaltpreasfințitului Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, un mesaj de felicitare сu prilеjul celebrării a 45 de ani de la hirotonia în treapta de diacon, în care se menționează următoarele:

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la hirotonia în treapta de diacon Vă adresăm alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt și binecuvântări cerești.

În lumina curată a frumosului popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 45 de ani de aleasă şi rodnică slujire la Sfântul Altar al Înaltpreasfinției Voastre, străluceşte dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Treime slăvit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi este prezentă în viaţa şi lucrarea Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă mereu ajutor şi rod binecuvântat, care a culminat cu chemarea Bisericii a Înaltpreasfinției Voastre la înalta treaptă a arhieriei (Ioan 15,16), iar mai apoi fiind ales ca și Întâistătător al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova.

Slujirea arhierească reprezintă misiunea cea mai înaltă a Sfintei noastre Biserici Apostolice prin care se continuă și permanentizează misiunea Domnului Hristos în lume – Arhiereul cel Mare și Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi.

Apreciem cu multă recunoștință și aleasă considerație slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Înaltpreasfinției Voastre, care s-a concretizat pe parcursul acestor ani într-o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care o realizați, slujind cu totală dăruire Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor ortodox din țara noastră Republica Moldova.

La acest frumos popas aniversar, Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre, să asculte smerita noastră rugăciune și să Vă împărtășească în chip desăvârșit harul Său cel sfințitor, dăruindu-Vă sănătate deplină, pace lăuntrică, precum și călăuzirea spre cunoașterea celor dumnezeiești și nemuritoare.

Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfinția Voastră!

Cu fiască ascultare și dragoste întru Hristos,

IOAN,

EPISCOP DE SOROCA,

VICAR AL MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *