Mеsаjul dе fеliсitаrе al Episcopului Ioan de Soroca, аdrеsаt Protopopului de Ialoveni, Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, сu prilеjul celebrării jubileului de 60 de ani

Preacucernice și Multstimate Părinte Protopop,

Cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 60 de ani de viață pământească, primiți cele mai alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt și binecuvântări cerești.

La frumosul și onorabilul popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 60 de ani de aleasă şi rodnică vieţuire pământească a Preacucerniciei Voastre, Îl rugăm pe Domnul Hristos – Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi – să Vă întărească și mai departe în slujirea preoțească, precum și în ascultarea de Protopop al bisericilor din cuprinsul Raionului Ialoveni, răsplătindu-Vă slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar cu belșug de mulțumiri și realizări mărețe.

Cu deosebită prețuire față de persoana Sfinției Voastre, dar și de rezultatele deosebite pastorale și misionare pe care le-ați marcat pe parcursul vieții spre folosul Sfintei noastre Biserici și a credincioșilor ei, Vă adresez un sincer și cordial: La mulți ani!

Cu dragoste întru Hristos și prețuire,

IOAN,
Episcop de Soroca,
Vicar mitropolitan

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *