Cuvântul Preasfințitului Ioan, Episcop de Soroca și Drochia la începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Iubiți credincioși,

După șapte zile de la Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, începe postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Din marea dragoste și ascultare necondiționată față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostolii s-au pregătit întotdeauna pentru slujire prin post și rugăciune.

Să ne amintim de momentul când ucenicii L-au întrebat pe Învățătorul de ce nu pot scoate duhurile necurate, iar Domnul le-a spus că acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post (Matei, 9, 29). Biserica ne cheamă la acest post de vară, după exemplul Sfinților Apostoli, care după ce au primit Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, în osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de haine (II Corinteni 11, 27) s-au pregătit pentru propovăduirea Evangheliei în întreaga lume.

Postul înseamnă luminarea și curățirea sufletului. Dacă creștinul tânjește după curățenie sufletească și caută trezvie duhovnicească, atunci ar trebui să folosească cât mai bine aceste zile de post. Omul creștin ar trebui să se gândească în primul rând nu la trup, ci la sufletul său, și să se îngrijească de sănătatea acestuia. Și dacă ar începe cu adevărat să se gândească la sănătatea sufletului, atunci s-ar bucura de post, în care întregul mediu are ca scop vindecarea sufletului. Perioada postului este o perioadă deosebit de importantă pentru viața noastră duhovnicească, este vreme potrivită și ziua mântuirii (II Corinteni 6, 2)

Postul nu este o simplă abținere de la bucate. Postul capătă sens doar atunci când este îmbinat cu rugăciunea și cu fapta de milostenie, Sfântul Ioan Gură de Aur spune în cuvântarea a III-a către antiohieni: Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Cum? De vedeţi un sărac, aveţi milă de el; un duşman împăcaţi-vă cu el. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel și ale tuturor Sfinţilor, să ne întărească și ajute să ne păstrăm dreapta credinţă ca cea mai mare valoare spirituală a vieţii noastre, să trăim conform învățăturilor Sale, cu credință și nădejde întru mântuire şi viaţă veşnică. Amin!

Să aveți un post binecuvântat, cu fapte bune și cu mult folos duhovnicesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *