Mesajul de condoleanţe al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Raisa, mama părintelui Nicolae Craveț, Protopop și Secretar al Vicariatului de Soroca

Preacucernice Părinte Nicolae,

Îndurerată familie Craveț,

Cu profundă întristare am aflat vestea trecerii din această viaţă a roabei lui Dumnezeu Raisa, mama Precucerniciei Voastre. Continuă să citești

Mesajul de condoleanțe al Episcopului Ioan de Soroca în legătură cu trecerea la cele veșnice a Prof. univ. dr. hab. Dumitru Moldovan

Cu profundă întristare am aflat de plecarea din această viață a profesorului Dumitru Moldovan, tatăl Presbiterei Ruxanda Cheibaș și a Doamnei Doina Ursachi.

Dumitru Moldovan a fost un reputat om de ştiinţă în domeniul economiei, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, laureat a mai multor premii naţionale în domeniul ştiinţei.

La acest moment de grea încercare și tristețe pentru întreaga Dvs familie, Vă suntem alături, cerând Domnului milei să-i mângâie și să-i întărească pe cei rămași îndoliați, cu Harul Său întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat.

Cunoscând râvna pentru credință și Biserică a robului lui Dumnezeu, Dumitru, dar și hărnicia și cumsecădenia sa, dând dovadă prin aceasta de o înţelegere profundă a rostului vieţii creștine, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să aşeze sufletul său în ceata drepţilor şi să-i dăruiască odihnă în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

Mesajul de condoleanţe al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, în legătură cu trecerea la cele veşnice a părintelui protoiereu mitrofor Nicolae Panas

Cu întristare am aflat de plecarea din această viață a părintelui protoiereu mitrofor Nicolae Panas, clericul bisericii „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Soroca.

Nădăjduim că Bunul şi Milostivul Dumnezeu va primi sufletul nou-adormitului Său slujitor în corturile drepţilor şi îi va răsplăti strădaniile sale omeneşti pentru cele sfinte şi dumnezeieşti!

Celor care se roagă pentru odihna nou-adormitului rob al lui Dumnezeu, Protoiereul Nicolae, ne alăturăm și noi, transmițând rudelor îndurerate regretele noastre și sincerele condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

* * *

Slujba de înmormântare va fi oficiată de un sobor preoțesc din cadrul Vicariatului de Soroca, miercuri, 7 martie 2018, începând cu ora 8.00, în biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Soroca. 

 * * *

Părintele Nicolae Panas s-a născut la data de 25 decembrie 1941, în s. Trifăuți, r. Soroca, într-o familie de creștini ortodocși.

La data de 2 martie, 1991 a fost hirotonit în treapta de diacon, iar la 30 iunie 1991, s-a învrednicit de a fi hirotonit în demnitatea de preot.

Pe parcursul activității sale pastorale și-a îndeplinit sârguincios misiunea preoţească, în următoarele parohii: biserica „Sf. Vineri”, Chișinău, biserica „Tuturor Sfinților”, Chișinău, biserica „Sf. Dimitrie”, Soroca.

Între anii 1995-1999 a îndeplinit fucția administrativă de Protopop al bisericilor din raionul Soroca.

Părintele Nicolae Panas v-a fi înmormântat în curtea bisericii din satul natal Trifăuți, raionul Soroca.

Mesajul de condoleanțe al Episcopului IOAN de Soroca adresat Protoiereilor Serghie și Victor UNGUREANU în legătură cu trecerea la cele veșnice a mamei, monahia SOFIA (Ungureanu)

Preacucerniciile Voastre,

Îndurerată familie,

Am aflat cu multă tristețe de trecerea din această viață a monahiei SOFIA, mama Preacucerniciilor Voastre, fiică vrednică a Bisericii noastre. Continuă să citești

Mesaj de condoleanţe al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, în legătură cu trecerea la cele veşnice a părintelui protoiereu mitrofor Igor Coțofană, parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Șeptelici, r. Soroca

Familiei regretatului

protoiereu mitrofor Igor Coțofană

Îndurerată familie,

Cu profundă întristare am aflat vestea trecerii din această viaţă a părintelui protoiereu mitrofor Igor Coțofană, parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Șeptelici, r. Soroca, slujitor în cadrul Vicariatului de Soroca.

Plecarea lui dintre noi înseamnă o grea pierdere pentru dumneavoastră, familia sa, dar și pentru credincioșii pe care i-a păstorit.

Preot harnic, înzestrat cu simț practic și liturgic deosebit, părintele Igor a fost un mare iubitor al slujirii sfântului altar și al oamenilor. El rămâne un exemplu, pentru tineri în special, prin modul în care a înțeles că slujirea lui Hristos trebuie însoțită de dăruirea de sine, de slujirea aproapelui și de dragostea față de Biserica Sa.

În aceste momente grele pentru familie și pentru toți care l-au cunoscut și l-au prețuit ca om și slujitor al Domnului, adresăm tuturor un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească și îi încredințăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Mântuitorului Hristos, să odihnească sufletul robului Său părintele Igor, în lumina cea neînserată a Împărăției Sale, unde drepții ca luminătorii strălucesc, să mângâie familia îndoliată și pe toți cei care azi sunt întristați de plecarea sa dintre noi.

Cu preţuire şi sincere condoleanţe

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

Mesajul de condoleanţe al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat PS Ioan, Episcop de Soroca, în legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui său

În legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui Preasfințitului Episcop Ioan al Sorocii, Vicar al Mitropoliei Moldovei – robul lui Dumnezeu Victor – Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, a adresat un mesaj de condoleanțe Preasfinției Sale: Continuă să citești

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, în legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu, Victor

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir la trecerea la cele veșnice a robului lui Dumnezeu Victor Moșneguțu, tatăl Preasfințitului Episcop Ioan al Sorocii, Vicar al Mitropoliei Moldovei: Continuă să citești