A fost petrecut în ultimul drum pământesc Prof. univ. dr. hab. Dumitru Moldovan

În dimineața zilei de vineri, 17 august 2018, a fost petrecut în ultimul drum pământesc profesorul Dumitru Moldovan, tatăl preotesei Ruxanda Cheibaș.

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Capitală, Sfânta Liturghie oficiată de către PS Ioan, Episcopul Sorocii, Vicarul Mitropoliei Moldovei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

La Parastasul oficiat imediat după Sfânta Liturghie s-au alăturat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir și PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan.

În intonarea cântărilor specifice slujbei de înmormântare, s-au ținut lumânări aprinse în mâini, spre pomenirea și iertarea robului lui Dumnezeu, Dumitru, care prin toată desfăşurarea vieţii sale a luptat pentru fericirea cea veşnică, pentru un rost mai deosebit în această viaţă trecătoare.

La sfârșitul Parastasului, Mitropolitul Vladimir a rostit cu umilință rugăciunile de iertare,  venind și cu un ultim cuvânt de omagiu, după care cortegiul funerar, în dangăte de clopot s-a îndreptat spre Cimitirul Central de pe str. Armenească, unde la locul de veci pregătit din timp, robul lui Dumnezeu Dumitru a fost înhumat.

* * *

Doctorul habilitat în științe economice, profesorul universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Dumitru Moldovan, a fost unul din pilonii învățământului și științei economice din Republica Moldova.

A văzut lumina zilei la 2 noiembrie 1946, în com. Piatra, jud. Orhei, în familia creștinilor Anastase şi a Ninei Moldovan. După absolvirea şcolii medii de cultură generală nr. 2 din or. Orhei, face studii la Universitatea de Stat din Chişinău (1964-1968), al cărei licenţiat este, cu specialitatea istorie şi ştiinţe sociale. Face studii de doctorat la Catedra economie politică a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova (1975-1978).

În 1979 a susţinut teza de doctor în economie având ca subiect de cercetare Particularităţile autofinanţării în asociaţiile agro-industriale. În 1997, în cadrul ASEM, susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe economice cu tema: Interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială a ţărilor în tranziţie. A avut mai multe stagiuni ştiinţifice şi/sau cursuri de perfecţionare profesională: cursuri de studiere aprofundată a limbii franceze (la Universitatea „T.Şevcenko” din Kiev 1981-1982); stagiune lingvistică la Universitatea din Montpellier, Franţa (1982); stagiune ştiinţifico-didactică la Universitatea „M.V. Lomonosov” din Moscova (1987); stagiune ştiinţifică la Centrul de economie şi politică europeană pe lângă Universitatea din Lille, Franţa (1993-1994); stagiune ştiinţifică şi practică la Universitatea din Nebraska, Omaha, SUA (1995); stagiune pedagogică şi ştiinţifică la Universitatea din Grenoble, Franţa (1999).

Activitatea profesională şi-o începe în 1968, ca asistent la Universitatea de Stat din Chişinău (până în 1975), unde revine după studiile de doctorat la Moscova, între 1979 şi 1981, activând ca lector superior, apoi conferenţiar universitar. Un timp (1982-1985) lucrează profesor de economie la Universitatea (Şcoala Naţională Superioară de Administraţie) din Bamaco, capitala statului Mali din Africa „franceză” (de Vest). Se întoarce la aceeaşi catedră a USM în calitate de conferenţiar (1985-1991).

Odată cu deschiderea ASEM (1991), se încadrează aici, conferenţiar – şef al Catedrei de economie politică şi doctrine economice (până în 1998). Promovat profesor universitar, din 1994 (până în prezent) deţine şi funcţia de decan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, al cărei ctitor este. Specializări şi discipline predate: economia politică, doctrine economice, economia relaţiilor externe ale R. Moldova, economia mondială. Din 2003 este profesor invitat la Universitatea Pierre Mendes France, Grenoble, Franţa, iar din 2004 – cercetător asociat de gradul I, la Institutul Naţional de Cercetări Ştiinţifice al Academiei Române.

A participat cu comunicări la conferinţe, congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale ale economiştilor din învăţământ, iar în 1997, a organizat, coordonat şi moderat lucrările simpozionului metodico-ştiinţific internaţional Direcţiile şi formele de restructurare a sistemului de învăţământ economic superior în R. Moldova. D. Moldovan este şi îndrumătorul unor doctoranzi ce scriu ori au susţinut deja teze în domeniul economiei.

Prof. Dumitru Moldovan a îmbinat cu mult succes activitatea la catedră cu cea de cercetare, scriind, elaborând, coordonând mai multe lucrări pe teme în care s-a manifestat ca specialist cu o pregătire temeinică, atent şi receptiv la evoluţiile din domeniu. Astfel, în perioada 1971-2011 a publicat circa 150 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv manuale, suporturi didactice, studii, articole, recenzii etc. În palmaresul activităţii sale au mai intrat peste 100 de comunicări şi scrieri publicistico-literare scrise în română, franceză sau rusă, publicate la Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, precum şi în mari centre universitare din Franţa, Rusia, Grecia.

În memoria colegilor a rămas ca un om de onoare şi bun profesionist, câştigând astfel respectul şi afecţiunea tuturor.

Dumnezeu să-l ierte și să îl odihnească cu drepții!

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *