Înalte distincţii de stat pentru slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova

5409_1309265740_946La Reşedinţa Prezidenţială într-o atmosferă festivă, ÎPS Mitropolit Vladimir şi  câţiva slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova în persoanele Prot. Mitr. Vadim Cheibaş, Arhim. Siluan (Şalaru), Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, Arhim. Filaret (Cuzmin), Arhim. Ioan Moşneguţu şi Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu au fost decoraţi de către Preşedintele interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, cu înalte distincţii de stat.

Astfel, Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Vladimir a fost decorat cu Ordinul „Bogdan Întemeietorul”. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a ţinut să mulţumească conducerii ţării pentru această înaltă distincţie, menţionând următoarele: „Ne bucură faptul că slujitorii Bisericii sunt apreciaţi de conducerea statului. Biserica Ortodoxă din Moldova încearcă să stabilească o frumoasă colaborare cu diverse insituţii ale statului în vederea cultivării şi păstrării valorilor moral-spirituale ale acestui neam. Din toate timpurile Biserica a fost alături de ţară şi de cârmuirea ei, la bine şi la rău, venind cu sfat şi rugăciune în momente mai grele. Şi de acum înainte clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova rămâne fidel credinţei străbune şi neamului din care face parte”.

Protoiereul Mitrofor Dr. Vadim Cheibaş, secretar al Mitropoliei şi al Sinodului BOM,  şi Protoiereul Mitrofor Anatolie Stefanov, protopop de Ialoveni şi paroh al Bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din com. Ruseştii Noi, au fost decoraţi cu Ordinul „Gloria Muncii”.

Arhimandritul Filaret (Cuzmin), stareţul Mănăstirii Căpriana, Arhimandritul Drd. Ioan (Moşneguţu), secretarul Eparhiei de Ungheni şi Nisporeni şi stareţ al Mănăstirii Hârbovăţ, şi Protoiereul Mitrofor Conf. Univ. Vetcislav Cazacu, prorectorul Academiei Teologice din Moldova şi paroh al Bisericii „Cuv. Parascheva” din or. Străşeni, au primit Medalia „Meritul Civic”.

Arhimandritul Siluan (Şalaru), exarh al mănăstirilor, stareţ al Mănăstirii Curchi şi  protopop de Orhei, a fost investit cu titlul  „Om Emerit”, venind cu un cuvânt de recunoştinţă din partea nevoitorilor din sfintele mănăstiri şi schituri. Părintele exarh a menţionat că aşezămintele monahale au constituit mereu un refugiu, dar şi un focar de viaţă creştinească autenică, accentuând că deşi toate titlurile şi onorurile acestui veac sunt trecătoare, atenţia conducerii statului faţă de clerul bisericesc este îmbucurătoare şi dă speranţe pentru o colaborare fructuoasă pentru propăşirea poporului nostru.

De rând cu slujitorii altarului au fost distinşi şi medici, pedagogi şi oameni de artă pentru merite deosebite în domeniu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *