Învierea Mântuitorului Hristos celebrată la Catedrala Mitropolitană

IMG_9745

„Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat” – este salutul care a răsunat în această noapte luminată la Catedrala Mitropolitană din Chișinău în timpul serviciului divin praznical săvârșit de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, precum și un numeros sobor preoțesc.

Alături de sutele de credincioși care au inundat sfântul locaș și scuarul acestuia, la slujba de Paști au participat Președintele Țării, Domnul Nicolae Timofti, Prim-ministrul Republicii Moldova, Domnul Andrian Candu, Ministrul Apărării al RM, Domnul Viorel Ciubotaru, Domnul deputat Vlad Filat, precum și alți înalți demnitari de Stat.

Cu prilejul Praznicului praznicelor ,a fost dată citirii Pastorala Chiriarhului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care se menționează:

„Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi slujitori ai altarelor,

cuvioşi monahi şi monahii, drept-măritori credincioşi,

Hristos a Înviat!  

Prin milostivirea Atotţiitorului Dumnezeu, prăznuim şi în această rânduită primăvară triumful vieţii asupra morţii, bucuria luminii şi stârpirea întunericului – Învierea Domnului Iisus Hristos.

Între sfintele adevăruri, păstrate cu sfinţenie de la Mântuitorul Hristos în chivotul doctrinei noastre ortodoxe, sunt şi cele proclamate de El Însuşi prin cuvintele: „Eu sunt învierea şi viaţa“ (Ioan 11,25). Aceste adevăruri dumnezeieşti încorporează în sine însemnătatea celei mai mari sărbători creştine, Învierea din morţi a Fiului lui Dumnezeu.

Valoarea incontestabilă a acestor adevăruri se răsfrânge în plenitudine şi asupra noastră, deoarece rostindu-le, Hristos le-a dăruit Bisericii şi prin ea şi nouă, tuturor fiilor ei.

Păstrând învăţătura Sa, noi ne împărtăşim continuu din învierea şi din viaţa Mântuitorului. Iar astăzi, la praznicul biruinţei asupra morţii, ascultăm şi primim mesajul învierii şi al vieţii noastre, ca pe un balsam, care ne înviorează credinţa, ne întăreşte nădejdea şi ne fortifică năzuinţa de a păşi cu fermitate pe drumul binelui şi al desăvârşirii.

Învierea lui Hristos este temeiul naşterii din nou a lumii şi începătura învierii tuturor oamenilor. Mântuitorul, Cel a treia zi înviat, ne-a redat nouă, oamenilor, bucuria şi lumina, pacea şi împăcarea celor cereşti cu cele pământeşti.

Iubiţi credincioşi,  

Fiind martori ai Învierii Mântuitorului, fiecare creştin are misiunea ca, prin cuvânt, viaţă curată şi iubire jertfelnică pentru toţi oamenii, dar mai ales pentru cei în suferinţă sufletească şi trupească, să fie un apostol al Învierii lui Hristos. În fiecare cămin de orfani, în fiecare copil care suferă, bolnav sau bătrân singur şi fără sprijin, în fiecare chip omenesc, descoperim chipul lui Hristos. Să-i cercetăm pe aceştia şi să le vestim bucuria şi adevărul Învierii.

Fie ca darurile binefăcătoare ale Sfintei Învieri să se reverse din plin asupra noastră, pentru ca toţi oamenii şi toate popoarele să poată regăsi pacea sufletelor şi spiritul de bună înţelegere, sub binecuvântarea Preabunului Dumnezeu, care ne poartă de grijă şi ne ocroteşte.

 Adevărat a Înviat Hristos!”

În continuarea Sfintei Liturghii, Vlădica Vladimir a citit Evanghelia în limba latină, după care slujitorii au dat citire pe rând pericopei Evanghelice în limbile slavonă, franceză, portugheză și greacă.

În zorii zilei, după slujbă, Mitropolitul, salutând credincioșii cu tradiționalul salut pascal, a sfințit prinoasele acestora.

Și în acest an, prezența masivă a credincioșilor la serviciul divin al Sfintelor Paști, a demonstrat încă o dată unitatea poporului nostru în jurul unei idei spirituale edificatoare

sursa mitropolia.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *