Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcopul Sorocii, аdrеsаt ÎPS Mitropolit Vladimir, сu prilеjul celebrării zilei onomastice

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei onomastice:

Înaltpreasfinția Voastră,

Sfântul Mare Cneaz Vladimir, ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre, pe care-l prăznuim astăzi cu bucurie, să ne lumineze prin rugăciunile lui bineprimite de Dumnezeu și să Vă dăruiască sănătate și pace sufletească, făcându-Vă părtaș al cunoașterii celor dumnezeiești și mântuitoare, autentic trăitor al credinței și un fidel împlinitor al normelor ei.

Totodată, Îl rugăm pe Dumnezeu în ziua prăznuirii Sfântului ocrotitor să Vă dea bucurii neîncetate în lumina dumnezeirii Sale, întărindu-Vă în frumoasele daruri și harisme cu care V-a înzestrat, precum cea a iubirii și ascultării tuturor, calități care Vă fac să fiți un mare bărbat al credinței și spiritualității noastre ortodoxe, și nu în ultimul rând, misionar printre oameni.

Sfântul Cneaz Vladimir să Vă ajute să îndepliniți cu aceeași putere și râvnă ascultarea de a fi omul trimis de Dumnezeu și chipul de prim plan în strădania Bisericii noastre, de a-L sluji pe Hristos și, prin Hristos, pe poporul cel dreptcredincios, iar noi să învățăm din corectitudinea, eficiența și transparența, rodnicia și vrednicia slujirii arhierești, dreptatea, stăruința și răbdarea Înaltpreasfinției Voastre, câteva din multitudinea calităților și virtuților ce Vă caracterizează pe bună dreptate.

Cu acest prilej binecuvântat, Vă doresc, Înaltpreasfințite Părinte al nostru și Mitropolit, să aveți lumină din lumina lui Hristos și dar din darul Său cel bogat să primiți, iar Sfântul Mare Cneaz Vladimir, încreștinătorul Rusiei, să Vă fie fierbinte rugător și permanent călăuzitor pe cărarea spre mântuire, dar și în măreața slujire a cârmuirii Bisericii Ortodoxe din țara noastră Moldova.

La mulți ani binecuvântați și senini, Înaltpreasfințite Stăpâne!

Cu fiască dragoste și smerenie,

Episcop Ioan de Soroca,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *