Mesajul de felicitare al PS Episcop Ioan de Soroca adresat PS Episcop Siluan de Orhei, cu prilejul aniversării a 4 ani de la hirotonia în treapta de arhiereu

 

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 4 ani de la hirotonia în treapta de arhiereu.

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul celebrării a 4 ani din ziua hirotoniei în treapta de arhiereu a Preasfinției Voastre, Îl rog pe Dumnezeu să Vă dăruiască spor în credință și în desăvârșirea duhovnicească, dimpreună cu harul și buna Sa sporire pentru a putea îndeplini încă mulți ani înainte lucrarea dumnezeiască a slujirii arhierești la care ați fost chemat de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă acum patru ani.

Vasta lucrare și activitate pastorală pe care o exercitați Preasfinția Voastră, pornește dintr-o dragoste nemăsurată pe care o aveți față de turma păstorită, aspirând la sfințirea și mântuirea sufletelor tuturor, prin nenumăratele slujiri arhierești, dar și prin predicarea neîncetată a Cuvântului Evangheliei, arătându-Vă a fi un adevărat părinte al clerului și credincioșilor din Vicariatul de Orhei.

În această zi memorabilă și plină de semnificație pentru Preasfinția Voastră, Vă adresăm alese felicitări şi ne rugăm Mântuitorului Hristos, Dăruitorul Cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeași dragoste şi râvnă sfântă pentru Biserică şi pentru cele sfinte, păstrând cu luare aminte și înmulțind darurile cu care V-a înzestrat Dăruitorul cu prisosință și care Vă caracterizează cu dreptate – înțelepciunea și cumsecădenia, dăruirea, râvna, dragostea, încrederea, credința, exigența, cunoașterea, priceperea, mărinimia, voința, puterea de înțelegere și de jertfire.

Întru mulți și fericiți ani, Mult Stimate și iubite confrate în Hristos!

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

 

IOAN,
Episcop de Soroca,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *