Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat Prot. mitr. Ioan Plămădeală, parohul bisericii cu hramul Schimbarea la Față din mun. Chișinău, cu prilejul aniversării zilei de naștere

Preacucernice Părinte Ioan,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, Vă adresăm alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

Din câte cunoaștem despre parcursul preoțesc al Preacucerniciei Voastre, păstrăm cu adâncă emoție și bucurie că din tinerețe ați pus la inimă dragostea pentru Biserica Domnului și pentru viața liturgică și având la vremea potrivită chemare de la Domnul, ați urmat acel glas tainic care zice: „Urmeză-Mi!”

Este adevărat că o persoană bine structurată și împodobită cu harisme și calități obișnuite și speciale imprimă trăsăturile sale caracteristice instituției pe care o exprimă. Există persoane care dau prestigiu instituției și tot așa există persoane care își trag prestigiul de la instituția pe care o reprezintă. Indiscutabil, Sfinția Voastră, faceți parte din prima categorie.

Astăzi, la ceas aniversar, din toată inima, ne rugăm și Vă urăm ca Preabunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Să Vă dăruiască putere, așa încât, asemenea proorocului vetero-testamentar, Moise, Să călăuziți încă mulți ani comunitatea încredințată spre păstorire, la pomul umbros și împodobit cu roadele frumoase ale vieții, întru Domnul nostru Iisus Hristos.

 Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacucernice Părinte!

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *