Scrisoare de mulțumire a preoților soroceni adresată Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR și Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înaltpreasfinției Sale,

Înalpreafințitului Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove,

Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Scrisoare de mulțumire

Prin prezenta ne adresăm către Păstorul nostru cel bun și vrednicul trimis al mântuirii noastre, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, precum și Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu cele mai alese gânduri de recunoștință și mulțumire pentru purtarea de grijă părintească și susținerea moral-spirituală acordată parohiilor noastre în perioada pandemiei, vremuri de restriște și încercare pentru poporul nostru.

Pe parcursul acestei perioade de grea încercare pentru Biserica și societatea noastră ați avut grijă de turma lui Hristos și ați vegheat cu timp și fără timp la cârma acesteia, fiind drept „lampa Bisericii” noastre în societate. De asemenea, ne-ați arătat tuturor un model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul și nu în ultimul rând, v-am simțit cu toți un iubitor Stăpân și Părinte duhovnicesc.

Totodată, aducem și mulțumirile noastre pentru hotărârile înțelepte și atitudinile ierarhilor manifestate și adoptate în cadrul Ședinței Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din data de 19 mai 2020, îndeosebi cele două adresări importante către autoritățile statului.

Făgăduind să rămânem și în continuare toți împreună consolidați și smeriți ascultători în jurul Înalpreasfinției Voastre, Vă dorim să îndepliniți cu aceeași putere și râvnă ascultarea de a fi omul trimis de Dumnezeu și chipul de prim plan în strădania Bisericii noastre, de a-L sluji pe Hristos și, prin Hristos, pe poporul cel dreptcredincios, iar noi să învățăm din corectitudinea, eficiența și transparența, rodnicia și vrednicia slujirii arhierești, dreptatea, stăruința și răbdarea Dvs, câteva din multitudinea calităților și virtuților ce Vă caracterizează pe bună dreptate.

Apreciem încă o dată în mod deosebit slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Înaltpreasfinției Voastre, care s-a concretizat pe parcursul acestei perioade grele din istoria țării noastre într-o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care o realizați, slujind cu totală dăruire Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor ortodox din țara noastră Republica Moldova.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să vă întărească să rămâneți și în continuare un adevărat binevestitor şi săvârşitor al voii Sale cele sfinte și făclie dătătoare de lumină a țării și poporului nostru.

Cu fiască smerenie și aleasă prețuire,

Episcopul Ioan de Soroca, Vicar mitropolitan,

împreună cu clericii Vicariatului de Soroca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *