Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcop de Soroca, аdrеsаt PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, сu prilеjul aniversării zilei hirotoniei în treapta de arhiereu

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei hirotoniei în treapta de arhiereu:

Preasfinția Voastră,

Vă felicit cordial cu ocazia aniversării a 11 de ani din ziua hirotoniei arhierești.

Bunul Dumnezeu să vă dăruiască şi de acum înainte multe şi frumoase aniversări ca arhiereu al lui Hristos pe pământ, al Bisericii Sale, precum şi rodnice şi binecuvântate împliniri în Via Domnului, spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea credincioşilor din Eparhia de Bălți și Fălești.

Vă dorim să Vă bucuraţi pururea de binecuvântarea Mântuitorului Hristos, chipul desăvârşit al evlaviei şi al ascultării, Care, „S-a făcut tuturor celor care Îl ascultă pricină de mântuire veşnică” (Evrei 5, 8-9), iar credincioșii, încredințați spre păstorire, să Vă urmeze, întru viaţă sfântă şi evlavie” (II Petru 3, 11).

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

IOAN,
Episcop de Soroca,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *