Înaltpreasfințitul nostru Mitropolit VLADIMIR, al Chișinăului și al întregii Moldove, împlinește vârsta de 69 de ani

Astăzi, 18 august 2021, Înaltpreasfințitul nostru Mitropolit VLADIMIR, al Chișinăului și al întregii Moldove, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, împlinește vârsta de 69 de ani.

Înaltpreasfințite Stăpâne,

La ceas aniversar Vă exprimăm fiasca noastră recunoștință pentru grija părintească, pentru slujirea arhierească pilduitoare arătată Sfintei Biserici și poporului drept-măritor al Moldovei!

Vă dorim din suflet să aveți parte de pace și sănătate, de bucurii și veac îndelungat de slujire ierarhicească.

Întru mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte, Stăpâne și Mitropolit al nostru!

Cu fiască dragoste,

 IOAN,  

Episcop de Soroca,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcopul Sorocii, аdrеsаt ÎPS Mitropolit Vladimir, сu prilеjul celebrării zilei onomastice

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei onomastice:

Înaltpreasfinția Voastră, Continuă să citești

Mesajul de felicitare al Episcopului Ioan de Soroca, adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la împlinirea a 32 de ani de arhierie

Înaltpreasfințite stăpâne și iubitor Părinte al nostru,

În urmă cu 32 de ani, la data de 21 iulie, anul 1989, arătând smerita ascultare lui Dumnezeu și Bisericii Sale, V-ați asumat crucea și lucrarea arhieriei.

Ajungând la Chișinău ați descoperit o eparhie vătămată și stigmatizată de regimul fără de Dumnezeu de altă dată. Doar 186 de biserici funcționale și o singură mănăstire rugătoare și mărturisitoare pentru noi toți.

Poporul nostru întâmpinându-Vă, V-a oferit drept prinos rugăciunea, ascultarea curată și evlavia cuminte. Astfel de atunci și până în prezent, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, aflându-Vă umăr la umăr cu clerul și poporul, ați ridicat Biserica noastră străbună din paragina vremurilor de restriște, având astăzi în țară, circa 1400 de biserici și mai bine de 50 de mănăstiri și schituri, încorporate canonic și administrativ în 6 eparhii, aproximativ 1400 de preoți și diaconi din comunitățile parohiale și monastice ale noastre, au fost hirotoniți de către Înaltpreasfinția Voastră, după ce au obținut formarea teologică în școlile autohtone, dar și din afara țării.

Slujirea socială și opera filantropică, cunosc și ele o ascensiune sigură, truditorii cărora preponderent sunt bravii și talentații noștri tineri, care îndeplinesc cu râvnă și devoțiune diaconia evanghelică.

Înaltpreasfinția Voastră, părintele și arhipăstorul nostru, la această sfântă împlinire a anilor, de pilduitoare și vrednică slujire ierarhicească, cu recunoștință și emoție, Vă adresez din partea clerului și a poporului moldav cuvintele Sfântului și marelui apostol Pavel: „un astfel de arhiereu ni se cuvinea să avem”.

Întru mulți și binecuvântați ani, la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova, spre lauda lui Hristos și spre mântuirea credincioșilor, Înaltpreasfințite stăpâne, Părinte și Mitropolit al nostru!

Cu fiască dragoste,

 IOAN,  

Episcop de Soroca,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul aniversării a 45 ani din ziua hirotoniei în treapta de preot

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Mitropolit,

Ziua prăznuirii mutării moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, este una de deosebită bucurie duhovnicească pentru Înaltpreasfinția Voastră, deoarece la Taina Botezului ați primit numele acestui mare luminător și stâlp al credinței drept-măritoare, care V-a devenit astfel sprijin și mijlocitor în fața Dreptului și Bunului Dumnezeu. Continuă să citești

Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul și Dreptul Nicodim, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești. Continuă să citești

Episcopul Ioan a adresat un mesaj de felicitare Episcopului Siluan al Orheiului cu prilejul celebrării ocrotitorului ceresc

Preasfinția Voastră,

Astăzi, când îl celebrăm pe unul din cei mai mari şi mai dragi cuvioși ai Ortodoxiei, Sfântul Siluan Athonitul, ocrotitorul celest al Preasfinției Voastre, ne îndreptăm cu cele mai alese gânduri și urări de sănătate. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat ÎPS Mitropolit Vladimir, cu ocazia aniversării a 68 de ani din ziua nașterii

Înaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Mitropolit VLADIMIR,

al Chișinăului și al întregii Moldove

Înaltpreasfințite Stăpâne!

Când vorbim de ziua de naștere, fiecare dintre noi prețuim ziua în care am văzut lumina vieții pe pământ, viața reprezentând darul cel mai scump cu care a fost înzestrat omul – cununa întregii creații. Continuă să citești

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl Preasfințitului Ioan, Episcopul Sorocii, аdrеsаt Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc

PS Ioan, Episcopul Sorocii, Vicar Mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, a adresat PS Nicodim Episcop de Edineț și Briceni, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei onomastice: Continuă să citești

Episcopul Ioan al Sorocii a adresat un mesaj de felicitare Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni la împlinirea celor 14 ani de arhierie

13 noiembrie 2019

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni.

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 14 de ani de frumoasă și rodnică slujire arhierească, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica lucrare pastorală, misionară și culturală, pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

Arhiereul Veșnic Care v-a chemat ca să înmulțiți darurile Duhului Sfant, spre binele Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova și spre binele Episcopiei de Ungheni și Nisporeni în care sunteți atât de prețuit și iubit de credincioși.

La popas aniversar, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă trimită din Cereștile vistierii, ajutorul Său cel sfânt și tot de ce aveți trebuință în activitatea arhipăstorească a Preasfinției Voastre.

Fie ca Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra omoforului arhieresc al Preasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Va dorim ani mulți și binecuvântați, și să păstoriți în continuare cu înțelepciune și dragoste.

Cu frățească dragoste în Hristos-Domnul,

IOAN,
Episcop de Soroca,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu ocazia aniversării a 52 de ani din ziua nașterii

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a 52 de ani de viață pământească a Preasfinției Voastre, Vă adresez alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc în activitatea pastorală, misionară și culturală desfășurată cu multă dragoste și dăruire de sine, spre slava lui Dumnezeu și propășirea Bisericii. Continuă să citești

Mеsаjul dе fеliсitаrе al Episcopului Ioan de Soroca, аdrеsаt Protopopului de Ialoveni, Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, сu prilеjul celebrării jubileului de 60 de ani

Preacucernice și Multstimate Părinte Protopop,

Cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 60 de ani de viață pământească, primiți cele mai alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt și binecuvântări cerești. Continuă să citești