Mesajul de felicitare al ÎPS arhiepiscop Petru, adresat Preasfinţitului Ioan, episcop de Soroca și vicar al Mitropoliei Chişinăului și a Întregii Moldove, cu ocazia zilei de naștere

Preasfinția Voastră,

Preasfinţite episcop Ioan,

În această zi deosebită pentru Preasfinția Voastră, când celebrați ziua de naștere, dorim a Vă adresa alese cuvinte de felicitare și urări de bine.

Vă dorim ca Dumnezeu să Vă dăruiască ani binecuvântați de mâna Sa Proniatoare, întărindu-Vă sufletește în toată lucrarea cea mântuitoare și în înalta slujire bisericească.

Pe drumul vieții pământești să aveți parte de bucurii sufletești, prilejuite de sfinte împliniri.

Viața să vă fie îmbelșugată cu multă sănătate sufletească și trupească. Pacea inimii și ajutorul divin să fie daruri nelipsite din viața Preasfinției Voastre.

Dumnezeu să Vă dăruiască putere de a înfăptui și-n continuare frumoase și importante activități pastorale și misionare.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască ani binecuvântaţi și îmbelșugați cu daruri cerești și pământești.

Întru mulți și binecuvântaţi ani, Preasfinţite episcop Ioan!

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni

Preasfințitul Ioan, episcop de Soroca, vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove îşi aniversează ziua de naştere

Preasfințitul Ioan, episcop de Soroca, vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media își aniversează vineri, 27 ianuarie 2023, ziua de naștere – 44 de ani. Cu această ocazie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a transmis un mesaj de felicitare. Continuă să citești

Episcopul Ioan al Sorocii a adresat un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni la împlinirea a 17 ani de slujire arhierească

13 noiembrie 2022

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltreasfințitului Petru,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni.

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 17 de ani de frumoasă și rodnică slujire arhierească, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica lucrare pastorală, misionară și culturală, pe care o desfășurați spre Slava Preasfintei Treimi și propășirea Bisericii. Continuă să citești

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcop de Soroca, аdrеsаt PS Siluan, Episcop de Orhei, сu prilеjul aniversării a 6 ani de arhierie

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare cu prilejul сu prilеjul aniversării a 6 ani de arhierie. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 55 de ani

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a 55 de ani ai vieții, Vă adresez alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală, misionară și culturală pe care o desfășurați cu multă dragoste și dăruire de sine, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop al Sorocii, adresat PS Siluan, Episcop al Orheiului, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ceresc

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Sfântul Cuvios Siluan face parte din acei rari sfinți creștini care au primit încă de la începutul căii lor ascetice arătarea desăvârșită a harului lui Dumnezeu.

În una din scrierile sale Sf. Siluan spunea: „Calea nevoitorului ortodox este aceasta: el caută pe adevăratul Dumnezeu-Ziditorul; pentru aceasta, prin rugăciunea minții, el se luptă cu puterile întunericului cele cu felurite chipuri, și cu celelalte asemenea, adică cu imaginile care au o formă exterioară, contururi, dimensiuni spațiale sau temporale, lumină și culoare, asemănătoare cu gândurile, adică cu noțiuni, pentru ca despuindu-se de orice imagine creată, să se roage lui Dumnezeu față către Față.”

În zi de sărbătoare, ne rugăm Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sf. Siluan Athonitul să Vă sporească mereu întru realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mântuirea sufletească a credincioșilor și întru propășirea Bisericii Drept-măritoare.

Cu dragoste frățească întru Hristos Domnul,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA

Iubiți întru Hristos frați și surori,

Stimați concetățeni!

Probabil mai mult ca oricând astăzi, când Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem la cea de a treizeci și una aniversare de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova, trebuie să reflectăm asupra rolului și locului nostru în istorie ca urmași de sfinți și de eroi, ca neam născut din rugăciune și jertfelnicie. Continuă să citești

Cuvânt de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, la popas aniversar septuagenar

Înaltpreasfinția Voastră,
Înaltpreasfințite Stăpâne!

În această aleasă zi pentru Biserica Ortodoxă din Moldova, când în toată plinătatea ei se celebrează binecuvântata aniversare a Întâistătătorului nostru, cu respect și dragoste fiască, Vă adresăm sincerele noastre felicitări cu ocazia împlinirii a șaptezeci de ani de viață pământească.

Vlădica,
nădăjduind mijlocirea Preasfintei Fecioare, cerem rugăciunile Ei către Bunul Dumnezeu, pentru a Vă dărui încă mulți, sănătoși și binecuvântați ani întru vrednica Arhipăstorire a binecrediciosului cler și popor, alături de care și noi vedem în Înaltpreasfinția Voastră un neînfricat Călăuzitor de suflete către limanul aflării lui Dumnezeu.

De-a lungul anilor, V-ați demonstrat neînfricarea și hotărârea de a sluji fără compromis Domnului și Neamului din care V-a învrednicit să faceți parte – calități care ne însuflețesc să fim și mai uniți în jurul Înaltpreasfinției Voastre și să urmăm cu hotărâre atitudinii temerare de care dați dovadă.

Perimeți-ne deci să Vă asigurăm de deplina noastră ascultare și absoluta susținere întru toate câte le faceți spre propășirea Credinței Strămoșești și apropierea acestui vrednic popor de Mântuirea cea făgăduită de Hristos!

EIS POLLA ETI
DESPOTA,
ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu fiască supunere și recunoștință,

+ IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali


Înaltpreasfinției Sale,
Înaltpreasfințitului PETRU,
Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni,
Președinte al Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înaltpreasfinția Voastră,
Iubite confrate în Hristos, Continuă să citești