Episcopul Ioan al Sorocii a adresat un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni la împlinirea a 17 ani de slujire arhierească

13 noiembrie 2022

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltreasfințitului Petru,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni.

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 17 de ani de frumoasă și rodnică slujire arhierească, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica lucrare pastorală, misionară și culturală, pe care o desfășurați spre Slava Preasfintei Treimi și propășirea Bisericii. Continuă să citești

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcop de Soroca, аdrеsаt PS Siluan, Episcop de Orhei, сu prilеjul aniversării a 6 ani de arhierie

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare cu prilejul сu prilеjul aniversării a 6 ani de arhierie. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 55 de ani

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a 55 de ani ai vieții, Vă adresez alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală, misionară și culturală pe care o desfășurați cu multă dragoste și dăruire de sine, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii. Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop al Sorocii, adresat PS Siluan, Episcop al Orheiului, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ceresc

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Sfântul Cuvios Siluan face parte din acei rari sfinți creștini care au primit încă de la începutul căii lor ascetice arătarea desăvârșită a harului lui Dumnezeu.

În una din scrierile sale Sf. Siluan spunea: „Calea nevoitorului ortodox este aceasta: el caută pe adevăratul Dumnezeu-Ziditorul; pentru aceasta, prin rugăciunea minții, el se luptă cu puterile întunericului cele cu felurite chipuri, și cu celelalte asemenea, adică cu imaginile care au o formă exterioară, contururi, dimensiuni spațiale sau temporale, lumină și culoare, asemănătoare cu gândurile, adică cu noțiuni, pentru ca despuindu-se de orice imagine creată, să se roage lui Dumnezeu față către Față.”

În zi de sărbătoare, ne rugăm Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sf. Siluan Athonitul să Vă sporească mereu întru realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mântuirea sufletească a credincioșilor și întru propășirea Bisericii Drept-măritoare.

Cu dragoste frățească întru Hristos Domnul,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA

Iubiți întru Hristos frați și surori,

Stimați concetățeni!

Probabil mai mult ca oricând astăzi, când Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem la cea de a treizeci și una aniversare de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova, trebuie să reflectăm asupra rolului și locului nostru în istorie ca urmași de sfinți și de eroi, ca neam născut din rugăciune și jertfelnicie. Continuă să citești

Cuvânt de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, la popas aniversar septuagenar

Înaltpreasfinția Voastră,
Înaltpreasfințite Stăpâne!

În această aleasă zi pentru Biserica Ortodoxă din Moldova, când în toată plinătatea ei se celebrează binecuvântata aniversare a Întâistătătorului nostru, cu respect și dragoste fiască, Vă adresăm sincerele noastre felicitări cu ocazia împlinirii a șaptezeci de ani de viață pământească.

Vlădica,
nădăjduind mijlocirea Preasfintei Fecioare, cerem rugăciunile Ei către Bunul Dumnezeu, pentru a Vă dărui încă mulți, sănătoși și binecuvântați ani întru vrednica Arhipăstorire a binecrediciosului cler și popor, alături de care și noi vedem în Înaltpreasfinția Voastră un neînfricat Călăuzitor de suflete către limanul aflării lui Dumnezeu.

De-a lungul anilor, V-ați demonstrat neînfricarea și hotărârea de a sluji fără compromis Domnului și Neamului din care V-a învrednicit să faceți parte – calități care ne însuflețesc să fim și mai uniți în jurul Înaltpreasfinției Voastre și să urmăm cu hotărâre atitudinii temerare de care dați dovadă.

Perimeți-ne deci să Vă asigurăm de deplina noastră ascultare și absoluta susținere întru toate câte le faceți spre propășirea Credinței Strămoșești și apropierea acestui vrednic popor de Mântuirea cea făgăduită de Hristos!

EIS POLLA ETI
DESPOTA,
ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu fiască supunere și recunoștință,

+ IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali


Înaltpreasfinției Sale,
Înaltpreasfințitului PETRU,
Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni,
Președinte al Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înaltpreasfinția Voastră,
Iubite confrate în Hristos, Continuă să citești

Episcopul Ioan al Sorocii: Medicii noștri sunt mâinile lucrătoare ale iubirii lui Dumnezeu

Stimați lucrători medicali, dragi farmaciști,

Cu prilejul celebrării Zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului am deosebita onoare de a Vă adresa cele mai sincere și nobile gânduri, dorindu-Vă multă putere și inspirație pentru a putea oferi și în continuare asistență profesională și tratamente medicale potrivit stării și particularității fiecărui pacient. Continuă să citești

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Înaltpreasfinției Voastre – Sfântul și Dreptul Nicodim, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești. Continuă să citești

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Ioan, Episcopul Sorocii, аdrеsаt PS Siluan, Episcopul Orheiului, сu prilеjul aniversării a 45 de ani de viață

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, a adresat Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 45 de ani de viață. Continuă să citești

Episcopul Ioan al Sorocii a adresat un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 16 ani din ziua hirotoniei arhierești

13 noiembrie 2021

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Petru,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni.

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul împlinirii a 16 de ani de rodnică slujire arhierească, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în binecuvântata lucrare pastorală, misionară și culturală, pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

La popas aniversar, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă trimită din Cereștile vistierii, ajutorul Său cel sfânt și tot de ce aveți trebuință în activitatea arhipăstorească a Înaltpreasfinției Voastre.

Fie ca Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra omoforului arhieresc al Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Vă dorim să fiți în continuare la fel de energic și implicat în viața societății noastre, să duceți la bun sfârșit proiectele pe care le-ați început și să ne trăiți întru mulți și fericiți ani!

Cu frățească dragoste în Hristos-Domnul,

IOAN,
Episcop de Soroca,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove