Aduceţi-L pe Dumnezeu în viaţa voastră!

Încă din momentul întemeierii sale, Biserica a privit cu speranță către voi, tinerii, deoarece sunteți prezentul și mai ales viitorul nostru. În prima sa epistolă sobornicească, sfântul Apostol Ioan vi se adresează așa: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean (…) Lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2, 14 şi 17). De-a lungul istoriei, tinerii au dovedit că pot fi puternici şi că pot rămâne alături de Hristos.  Continuă să citești

Cine dintre ei sunt eu? (Gânduri la Duminica Samarineanului milostiv)

icoana-samarineanul-milostiv-anul-sf-maslu-2012-bor

Pericopa evanghelică din această duminică ne vorbește despre mijloacele care ne stau la îndemână pentru a ne putea mântui. Totodată această pildă ne învaţă că orice persoană aflată în dificultate trebuie ajutată și sprijinită, indiferent de diferenţele religioase, etnice sau sociale care ar putea exista. Continuă să citești

Nu te teme, crede numai! (Gânduri la Duminica Învierii fiicei lui Iair)

mfotor6893În această duminică Biserica, prin pericopa evanghelică rânduită a se citi, ne îndeamnă din nou să se amintim despre valoarea și importanța credinței pentru fiecare dintre noi. Chiar și cele mai simple exemple din viața noastră ne arătă că fără credință toate faptele noastre sunt foarte greu de realizat. Cu atât mai mult când ne dorim să înfăptuim  ceva deosebit este foarte important să ştim și să credem că suntem susţinuţi de Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubeşte, ne ajută, ne menține pururea în iubirea Sa. Continuă să citești

Gânduri la Duminica Vindecării Demonizatului din ținutul Gherghesenilor

140082.pLocuitorii ţinutului Gherghesenilor l-au rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Hristos le-a îndeplenit dorința intrând în corabie și plecând.

Astăzi nouă ni se pare ciudat să auzim această rugăminte. Ni se pare ciudat și nefiresc, că oamenii ar putea să-i ceară Mântuitorului să-i părăsească, dar nu să petreacă cât mai mult timp alături de ei. Continuă să citești

Gânduri la Duminica bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr

bogatul-nemilostiv-si-saracul-lazar1Pericopa evanghelică despre bogatul nemilostiv și sărmanul Lazăr, ne prezintă consecințele adiministrării incorecte a darurilor primite de la Bunul Dumnezeu, îndemnându-ne să medităm o dată în plus la ceea ce este foarte important pentru fiecare dintre noi: care este scopul final al vieții noastre și cum ar trebui să ne ducem viața pentru a fi într-o continuă slujire lui Dumnezeu și a trăi cu și în dragostea dumnezeiască. Haideți să vedem care este sensul acestei pilde și ce ar trebui să învățăm din ea. Continuă să citești

Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? (Predica de pe munte – Iubirea vrajmașilor)

147927.p

“Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Lc.6,31). Iată învățătura succintă a Domnului nostru Iisus Hristos despre cum ar trerbui să trăim conform legii lui Dumnezeu. Ce vă doriți vouă, aceea să le doriți și altora, și ceea ce nu vă doriți pentru voi înșivă, să nu le doriți și faceți altora. Și în textele Vechiului Testament, unul dintre înțelepți spunea: Cel care sapă groapa altuia va cădea el în ea şi cel care întinde cursă se va prinde în ea. (Sirah 27, 27) Continuă să citești

Cuvânt la Acoperământul Maicii Domnului

cuv_landscape„Astazi, poporul cel binecredincios, luminat praznuind, umbriți fiind prin venirea Ta, Maica lui Dumnezeu, și cautând către preacinstita icoana Ta, cu umilință grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul Tău Acoperământ și ne scapă  de tot răul, rugând pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.„

Femeie, iată fiul tău! (Ioan 19,26). Sunt printre ultimile cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul pe Cruce. Care este însemnătatea acestor cuvinte pentru noi? Continuă să citești

Nici un ajutor nu poate fi mai mare decât ajutorul dăruit de Dumnezeu (Pescuirea minunată)

pescuirea-minunata1Atunci când creștinii ortodocși încep o anumită lucrare, ei cer binecuvântarea lui Dumnezeu; uneori cer săvârșirea unor rugăciuni speciale pentru buna desfășurare a lucrurilor și înfăptuirea celor planificate. Iar dacă nu se înalță rugăciuni de slujitorii bisericii, totuși pentru orice faptă importană din viață, creștinul cere prin rugăciune, binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu. Despre faptul cât este de importantă binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul Său ne vorbește Evanghelia rânduită de a fi citită în această duminică. Continuă să citești

Luarea Crucii și urmarea lui Hristos

99987410_Fv8TgzlHaew_sledovat_za_Hristom„Crucea Ta, Doamne, viaţă şi înviere este pentru poporul tău…”

În fragmentul Evangheliei care se citește mereu în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci se vorbește despre „prețul uceniciei”: Cel ce voieşte să vină după Mine, – cine vrea să mă urmeze și să-mi fie ucenic, – să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Aceste cuvinte exprimă succint învățătura lui Hristos. Cu toate acestea mulți creștini adesea întreabă: „Care este crucea mea?”. Ce înseamnă „să-ți iai crucea ta”?

În noaptea dinaintea răstignirii sale, în grădina Ghetsimani, are loc cea mai dramatică luptă din viața pământească a Mântuitorului. El îi spune Tatălui în rugăciune: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. Apoi se roagă și a doua oară, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta. Și a treia oară S-a rugat, acelaşi cuvânt zicând. Continuă să citești