Coliturghisire alături de ÎPS Mitropolit Vladimir în satul de baștină

IMG_0672Pentru binecredincioșii creștini din satul Prajila, această zi a fost marcată de un eveniment memorabil – vizita Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir ș oficierea unui serviciu divin praznical de către Întâistătător, cu ocazia renovării bisericii cu hramul “Sfânta Treime” din localitate.

Întâmpinat cu petale de trandafiri și sinceră bucurie sufletească, Mitropolitul s-a rugat Mântuitorului dimpreună cu părintele-paroh Prot. Mitr. Igor Robu, Protopopul de Florești Prot. Mitr. Ilie Munteanu, soborul preoțesc și enoriașii prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru bună înțelegere și pace între semeni.

În timpul serviciului divin, părintele Blagocin a fost decorat de către Vlădica Vladimir cu Ordinul “Meritul Bisericesc” gr. II, în semn de apreciere pentru munca deosebită depusă spre propășirea credinței în circumscripția încredințată. Totodată, părintele-paroh s-a învrednicit de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la “Tatăl nostru”, în semn de recunoștință pentru buna păstorire a turmei dreptmăritoare din Prajila.

Această zi a fost una deosebit de importantă și pentru monahul Gheorghe Croitor – hirotonit în treapta de ierodiacon pe seama bisericii “Nașterea Maicii Domnului” din s. Răcăria, r. Râșcani, care a primit din partea Înalt Prea Sfinției Sale îndemnuri și sfaturi pentru o slujire destoinică.

După Liturghie a fost înconjurat sfântul lăcaș cu citirea Evangheliei, iar mai apoi Mitropolitul a felicitat pe cei prezenți cu ocazia binecuvântatei sărbători, îndemnând credincioșii din satul Prajila, cu mic cu mare, să rămână la fel de dedicați credinței, păstrând neprihănită frumoasa și neprețuita comoară a dragostei lui Hristos.

Dând o apreciere aleasă muncii care s-a depus pentru renovarea bisericii “Sfânta Treime”, Vlădica Vladimir l-a decorat pe părintele Igor Robu cu încă o importantă distincție bisericească – Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski” de gr. II, precum și pe alți ctitori și binefăcători.

În continuare, părintele Igor a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru cinstea pe care a făcut-o sătenilor venind în această localitate, promițând ca și mai departe, atât el, precum și enoriașii, să rămână fii smeriți și ascultători ai Mitropolitului și ai Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După ceremonie, Vlădica Vladimir a vizitat casa părintească a Arhimandritului Ioan (Moșneguțu), stareț al Sfintei Mănăstiri Hârbovăț și băștinaș din Prajila, unde a discutat cu părinții Preacuvioșiei Sale despre istoria localității, a bisericii din sat, precum și despre localnicii care cu hotărâre, neînfricare și nădejde întru Domnul, au stat de strajă credinței și sfântului lăcaș în vremurile de prigoană și tristă amintire, ca astăzi cu toții să ne bucurăm de o frumoasă moștenire spirituală și un exemplu demn de urmat.

Sursa: www.mitropolia.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *