“Educaţia din perspectiva valorilor” – genericul conferinţei ştiinţifice internaţionale desfăşurate la USM

img_0210_812x541

La Universitatea de Stat din Moldova au debutat joi, 13 octombrie 2016, lucrările Conferinţei internaţionale: „Educaţia din perspectiva valorilor”, aflată la VIII-a ediţie.  Evenimentul este organizat de Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din Moldova. Peste 120 de cercetători din diverse domenii şi instituţii s-au înscris cu comunicări.

Sesiunea Plenară a conferinţei a fost moderată de pr. conf. univ. dr. Octavian Moşin de la Universitatea de Stat din Moldova şi conf. univ. dr Ioan Scheau de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Lucrările întrunirii ştiinţifice au fost deschise de către Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care a transmis mesajul de binecuvântare al ÎPS Mitropolit Vladimir şi a prezentat comunicatul: „Biserica şi şcoala: parteneriat pentru educaţie.”

„Suntem conştienţi cu toţii că educaţia, axată mereu pe promovarea valorilor general umane, şi-a adus în toate timpurile contribuţia la formarea calitativă a tinerei generaţii, la pregătirea specialistului de mâine, înarmat cu arsenalul necesar de cunoştinţe şi de virtuţi, care va construi viitorul unei societăţi prospere.

 

În acest context, ţinem să menţionăm că avem cu toţii o mare responsabilitate pentru instruirea tineretului studios în măsura în care aceştia să poarte cu demnitate numele de modelatori ai societăţii prospere de mâine.

Forul ştiinţific de astăzi, ca şi altele pe măsura acestuia, va lua atitudine şi va sublinia rolul educaţiei în promovarea valorilor într-o societate contemporană, va aborda probleme de educaţie morală alături de cea religioasă şi spirituală de care trebuie să se pătrundă fiecare dintre noi pentru a transmite spre asimilare aceste cunoştinţe tânărului, convins de faptul că, fiind şi el parte a Şcolii Marilor Valori, este obligat să le aplice / să le promoveze mereu în traseul său de continuă formare.”, a menţionat episcopul Ioan în cuvântarea sa.

În continuare doamna prorector Otilia Dandara, dr. hab. prof. univ., i-a saluatat pe participanţi, mulţumindu-le pentru implicarea şi participarea la această conferinţă şi a prezentat comunicatul intitulat: “Educaţia pentru valori: Provocări şi şanse pentru şcoala de mâine”.

La deschiderea festivă a conferinţei a participat și pr. prof.univ.dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultăţii de Teologie de la Unversitatarea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, care s-a referit la importanţa libertăţii religioase în procesul de educaţie.

Conf. univ. dr. Ioana Todor, de la Unversitatarea „1 Decembrie 1918”, de la Alba Iulia a prezentat un comunicat cu genericul: „Predarea bazată pe evidenţe”.

Lucrările conferinţei au continuat cu alte zeci de comunicări, prezentate de participanţii prezenţi la întrunire.

Programul Conferinţei 

Joi, 13.10.2016

 • deschiderea oficiala: 9,30-10,00 (sala de conferinţe 222, bloc IV)
 • sesiunea plenară: 10,00-11,30
 • pauza de cafea: 11,30-12,00
 • comunicări pe secţiuni: 12,00-15,00
 • masa de prânz: 15,00-16,00

Vineri, 14.10.2016

 • concluziile conferinţei: 9,00-11,00 (sala 411)
 • activităţi culturale

Sâmbăta, 15.10.2016

– sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor: 9,00-12,00 (sala 411)

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

SESIUNEA PLENARĂ (sala de conferinţe 222, bloc IV)

Moderatori:

 • conf.univ.dr. Octavian Moşin, Universitatea de Stat din Moldova
 • univ.dr. Ioan Scheau, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Prof.univ., dr.habil. Otilia Dandara, Universitatea de Stat din Moldova, EDUCAŢIA PENTRU VALORI:

PROVOCĂRI ŞI ŞANSE PENTRU ŞCOALA DE MÂINE

Pr.prof.univ.dr. Mihai Himcinschi, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, EDUCAŢIE ŞI LIBERTATE RELIGIOASĂ

Prof.univ.dr., dr.habil. Virgil Mândâcanu, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău,

EDUCAŢIA PERSONALITĂŢII CREATIV-INTEGRE CA SINTEZĂ A ŞTIINŢEI CULTURII CREDINŢEI –PROPUNERE DE LUCRARE

Conf.univ.dr., dr.habil. Ion Gumenâi, Universitatea de Stat din Moldova, REGIMUL COMUNIST DIN RSSM,

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIA ATEISTĂ

Conf.univ.dr. Ioana Todor, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, PREDAREA BAZATA PE EVIDENTE

SECŢIUNEA 1 (sala 411)

Moderatori:

 • univ.dr. Stela Spînu, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 • lect.univ.dr. Dorin Opriş, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Prof.univ.dr. Constantin Popescu, Prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, ROLUL EDUCAŢIEI ÎN AUTOGUVERNAREA ÎNŢELEAPTĂ A VIEŢII

Prof.univ.dr. Mihai Stanciu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi, ELEMENTE DE AXIOLOGIE PEDAGOGICĂ ROMÂNEASCĂ

Prof.univ.dr. Carmen-Maria Bolocan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Prof.dr. Pavel Lungu, Seminarul Teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamţ, ACTUALITATEA PRINCIPIILOR

DIDACTICE IDENTIFICATE ÎN «CATEHEZELE» SFÂNTULUI CHIRIL AL IERUSALIMULUI

Conf.univ.dr., dr.habil. Valeriu Capcelea, secretar ştiinţific, Filiala Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

SEMNIFICAŢIA VALORILOR MORALE ÎN DEVENIREA TINERII GENERAŢII

Conf.univ.dr. Angelica Hobjilă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, CONTROVERSE ÎN RECEPTAREA BASMELOR DE CĂTRE COPII

Conf.univ.dr. Stela Spînu, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ORIENTĂRI VALORICE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A VIITOARELOR CADRE DIDACTICE ŞI DE CERCETARE

Cercet.şt. coord. dr. Ana Ghilaş, Academia de Ştiinţe a Moldovei, INTERFERENŢA ARTELOR ÎN ABORDAREA DISCURSULUI ARTISTIC: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

Conf.univ.dr. Carmen Cornelia Bălan, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, PARABOLA BIBLICA ŞI

DISCURSUL EDUCAŢIEI

Conf.univ.dr. Mircea Breaz, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, DESPRE CEA DE „A TREIA DIMENSIUNE” A BASMULUI ROMÂNESC. O ANALIZĂ A FUNCŢIEI SAPIENŢIALE ÎN ÎMPĂRATUL-ALB ŞI ÎMPĂRATUL-ROŞU DE ALEXANDRU LECA MORARIU

Conf.univ.dr. Olimpiada Arbuz-Spatari, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău,

CONCEPTUL ELABORĂRII COMPOZIŢIILOR CREATIVE ÎN ARTE PLASTICE (ÎN BAZA CURSULUI ARTE TEXTILE)

Pr.conf.univ.dr. Gavril Ioan Trifa, Universitatea de Vest din Timişoara, SENSUL VIEŢII DIN PERSPECTIVA MORALEI CREŞTINE

Dr. Galina Martea, membru titular al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, academician de onoare al învăţământului universitar din R.Moldova // Olanda, SISTEMUL DE EDUCAŢIE – PRODUS ŞI VALOARE A DEZVOLTĂRII SOCIALE

Lect.univ.dr. Daliana Tascovici, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel, Lect.univ.dr. Radu Tascovici, Universitatea din Piteşti, RESPONSABILITĂŢILE PROFESIONALE, PARTE A EVALUĂRII CADRULUI DIDACTIC

Lect.univ.dr. Daniel Duţă, Institutul Teologic Adventist Cernica, CONŞTIINŢA UMANĂ EXPRIMATĂ PRIN TĂCERE

Lect.univ.dr. Elena Oliviana Epurescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, VALORILE ÎN EDUCAŢIE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

Lect.univ.dr. Gabriela Alina Anghel, Universitatea Valahia din Târgovişte, STRATEGII DE OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII LA STUDENŢI PRIN LEADERSCHIP SITUAŢIONAL

Lect.univ.dr. Livia Georgeta Suciu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, CĂI DE ACCES LA ÎNŢELEGEREA APROFUNDATĂ A UNOR EXPERIENŢE ŞI DILEME MORALE

Lect.univ.dr. Mihaela Oros, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ. CAUZE, EFECTE ŞI SOLUŢII

Lect.univ.dr. Ramona Hurduzeu, Universitatea de Vest din Timişoara, SCENARIUL DE VIAŢĂ ŞI CAUZELE REZISTENŢELOR LA SCHIMBARE

Lect.univ.dr. Sorin-Avram Vîrtop, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, RELAŢII INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDICIPLINARE: PEDAGOGIE ŞI ESTETICĂ

Asist.univ.dr. Răzvan Diaconu-Popovici, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, EFECTELE POLITICILOR PUBLICE ÎN EDUCAŢIA NAŢIONALĂ DE NIVEL SUPERIOR

Monahia dr. Gabriela Platon, Manastirea Voronet, VIRTUŢILE CREŞTINE ÎN PICTURA MĂNĂSTIRII VORONEŢ

Monahia Elena Simionovici, Manastirea Voronet, VALORI ALE ISTORIEI NATIONALE OGLINDITE IN PICTURA VORONETULUI

Drd. Anastasia Oloieru, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, PARCURSUL AXIOLOGIC AL CULTURII ECONOMICE

Drd. Gabriela Damian-Timoşenco, Universitatea de Stat din Moldova, DEPRINDERI DE VIAŢĂ RELEVANTE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Prof. Alexandra Maria Zamfir, Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Turda, COMPETENŢE DE BAZĂ ÎN ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII – VALORI ŞI ATUTUDINI DOBÂNDITE PRIN INVESTIGAREA ŞTIINŢIFICĂ

Prof. Antonio Boloţ, Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus din Orăştie, LITERATURA ŞI ROLUL EI ÎN VIAŢA OMULUI (ELEVULUI) ACTUAL

SECŢIUNEA 2 (sala 413)

Moderatori:

 • prof.univ.dr. Mihai Himcinschi, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
 • univ.dr., dr.habil. Larisa Cuzneţov, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău

Prof.univ.dr., dr.habil. Gheorghe Săvoiu, Lect.univ.dr Marian Ţaicu, Prof.univ.dr Ion Iorga Simăn, Conf.univ.dr. Constantin Manea, Universitatea din Piteşti, EDUCAŢIA MODERNĂ ŞI ADOLESCENŢA PRELUNGITĂ.

DECALAJE CONTEMPORANE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

Prof.univ.dr. Wilhelm W. Kecs, Lect.univ.dr. Elena-Roxana Tudoroiu, Universitatea din Petroşani,

PROBLEMELE ARITMETICE NON-STANDARD ÎNTR-O LUME A PROBLEMELOR STANDARD

Drd. Iustin Emanuel Alexandru, Prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, LĂCOMIE ŞI CONSUMISM

Conf.univ.dr., dr.habil. Nina Petrovschi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău, ROLUL VALORILOR

GENERAL-UMANE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI

Conf.univ.dr. Maria Dobriţoiu, Universitatea din Petroşani, Abs. Ana-Maria Dobriţoiu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, MATEMATICA – ESENŢĂ ŞI IMPORTANŢĂ

Conf.univ.dr. Larisa Ileana Casangiu, Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Prof.univ.dr. Mariana Norel, UniversitateaTRANSILVANIA din Braşov, STIMULAREA LECTURII INDEPENDENTE LA ŞCOLARUL MIC

Conf.univ.dr. Laura Monica Gorghiu, Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu, Valahia University of Targoviste,

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR TEACHERS – A SUITABLE WAY FOR IMPROVING THE DIDACTIC STRATEGIES USED IN TEACHING SCIENCES

Conf.univ.dr. Maria-Camelia Dicu, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, “VISIONS OF TRUTH”.

W.B.YEATS’S DISCOVERY OF ALL-IMPORTANT VALUES THROUGH HIS INCLINATION TOWARD MAGIC, MYSTICISM, OCCULT, ASTRAL

Conf.univ.dr. Nina Bîrnaz, Universitatea de Stat din Moldova, Mast.psih. Ecaterina Lavric, Colegiul Pedagogic

Alexei Mateevici din Chişinău, COMUNICAREA ASERTIVĂ, VALOARE ESENŢIALĂ ÎN CADRUL DIADEI MARITALE

Lect.univ.dr. Ana-Maria Aurelia Petrescu, Prof.univ.dr. Sorin Cristea, Universitatea Valahia din Târgovişte,

ABORDAREA SOCIOLOGICĂ A FENOMENULUI EDUCAŢIONAL

Lect.univ.dr. Gabriela Alina Anghel, Universitatea Valahia din Târgovişte, COMPETENŢE ŞI PROIECTAREA CURRICULARĂ – PARADIGME EXPLICATIVE

Lect.univ.dr. Ioana Ancuţa Franţ, Universitatea de Vest din Timişoara, EMOŢIILE MORALE ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

Lect.univ.dr. Livia Georgeta Suciu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, CE FACE CA EDUCAŢIA SĂ AIBĂ VALOARE? AVERTISMENTUL LUI DEWEY

Lect.univ.dr. Mihaela Aurelia Tomescu, Universitatea din Petroşani, DIVERSE METODE DE REZOLVARE A UNEI PROBLEME DE MATEMATICA

Lect.univ.dr. Nadia Elena Stoicuta, Universitatea din Petroşani, ANALIZA EVOLUŢIEI ÎN TIMP A NUMĂRULUI PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR ÎN ROMÂNIA

Lect.univ.dr. Ramona Hurduzeu, Universitatea de Vest din Timişoara, DECIZIA PENTRU CARIERA DIDACTICA ŞI EFECTUL FACTORILOR EDUCAŢIEI

Lect.univ.dr. Otilia Sanda Bersan, Universitatea de Vest din Timişoara, EFECTELE SUBIECTIVE ALE

EVALUĂRII ŞCOLARE

Lect.univ.drd. Nadejdea Butnari, Universitatea de Stat din Moldova, MISIUNEA PROFESORULUI MODERN ÎN CONTEXTUL CONCEPTULUI CARDINAL AL INTELIGENŢEI SPIRITUALE – SERVANT LEADER

Asist.univ.dr. Aurel Daniel Bumbaş, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, PENTRU O REVALORIZARE A „CONDIŢIEI ORIGINARE A OMULUI”. O CRITICĂ A EDUCAŢIEI

FUNCŢIONALISTE DIN PERSPECTIVA ANTOPOLOGIEI FILOSOFICE A LUI LUCIAN BLAGA

Prof.dr. Mihai Floroaia, Colegiul Tehnologic Spiru Haret din Piatra-Neamţ, PROMOVEAZĂ CANALELE TV MODELE DEMNE DE URMAT?

Drd. Alina-Mihaela Stratulat, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, INFLUENŢA INTERCULTURALITĂŢII ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ

Drd. Diana-Maria Roman, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, MODEL DE UNITATE DIDACTICĂ ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ NEMATERNĂ LA CICLUL PRIMAR – EXPLOATAREA UNEI SFERE LEXICALE LA CLASA A III-A, PLANURI DE VACANŢĂ, CĂLĂTORII, EXCURSII

Drd. Violeta Bran, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, PREVENIREA RISIPEI – ÎNTRE CONCEPT ŞI REALITATE

Drd. Oana-Victoria Hălălai (Hancheş), Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, IMPORTANŢA INSTITUŢIILOR ÎN EDUCAREA ŞI FORMAREA UNEI COMUNITĂŢI ÎN OPERA LUI SLAVICI

Prof. Paul Liliana, Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon din Bucureşti, ŞCOALA – ŞANSA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI DE A DEPĂŞI CRIZA MORALĂ

Mast. Ramona Mirabela Oprea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România, STRATEGII DE INCLUZIUNE A ELEVILOR ROMI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIN REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR NONFORMALE

Mast. Tudor Şandrovschi, Universitatea de Stat din Moldova, DRAGOSTEA – ESENŢA MODELULUI EDUCAŢIONAL SPIRITUAL CREŞTIN

SECŢIUNEA 3 (sala 415)

Moderatori:

 • univ.dr., dr.habil. Virgil Mândâcanu, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău
 • univ.dr. Ioana Todor, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Prof.univ.dr., dr.habil. Petruţa-Maria Coroiu, Universitatea Transilvania din Braşov, EXIGENŢELE

EDUCAŢIEI MUZICALE CONTEMPORANE, ÎN CONTEXTUL STUDIERII REPERTORIULUI SACRU

Prof.univ.dr., dr.habil. Gheorghe Săvoiu, Prof.univ.dr Ion Iorga Simăn, Conf.univ.dr. Constantin Manea, Lect.univ.dr Marian Ţaicu, Universitatea din Piteşti, METODA PREDĂRII ÎN ECHIPĂ

Prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, MODELUL

COMPORTAMENTAL AL UNEI PILDE EVANGHELICE

Assoc.prof.dr. Ion Marian Croitoru, Valahia University of Târgovişte, EDUCATION AND GUIDANCE. THE ROLE OF THE CHURCH AND OF CHRISTIAN EDUCATION IN SHAPING CHARACTERSConf.univ.dr. Camelia Stăiculescu, Conf.univ.dr. Maria Liana Lăcătuş, Academia de Studii Economice din Bucureşti, PRACTICI IN CONSILIEREA IN CARIERA A STUDENTILOR – STUDIU DE CAZ

Conf.univ.dr. Diana Csorba, Universitatea din Bucureşti, IPOTEZĂ ŞI ADEVĂR ÎN CERCETAREA ISTORICĂ A EDUCAŢIEI

Conf.univ.dr. Gabriela Dumbravă, Universitatea din Petroşani, TRAINING CITIZENS OF THE WORLD. NATIONAL AND GLOBAL PREMISES OF CONTEMPORARY EDUCATION

Conf.univ.dr. Ioan Scheau, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, DETERMINĂRI STILISTICE ÎN LUCRAREA SPAŢIUL MIORITIC A LUI LUCIAN BLAGA

Conf.univ.dr. Magdalena Dumitrana, Institutul Teologic Adventist Cernica, FERICIREA CA ADECVARE – CONCEPT ORIGINAL AL FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI. MIRCEA VULCĂNESCU

Prof.asoc.dr. Adriana I. M. Grossu, Fundaţia Sfântul Ierarh Petru Movilă, NICOLAE GEORGESCU-TISTU, O ARHIVĂ DISPREŢUITĂ

Conf.univ.dr. Maria-Camelia Dicu, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, YEATS’S „THE WANDERINGS OF OISIN” – THE PORTRAIT OF THE YOUNG ARTIST IN SEARCH OF THE PERFECT POETIC EXPRESSION

Conf.univ.dr. Natalia Carabet, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, EVOLUŢIA ŞI NECESITATEA PROCESULUI DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PREŞCOLARE

Conf.univ.dr. Sorin Noaghi, Lect.univ.dr. Marius Heljiu, Universitatea din Petroşani, O METODOLOGIE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE GEOMETRIE ELEMENTARĂ PRIN CODIFICAREA REZULTATELOR REMARCABILE

Conf.univ.dr. Teodor Dumitru Vălcan, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, ALTE AXIOMATIZĂRI ALE GEOMETRIEI EUCLIDIENE

Lect.univ.dr. Constantin Zăvoianu, Lect.univ.dr. Felicia Zăvoianu, Universitatea din Petroşani,

IERARHIZAREA MEMBRILOR UNUI GRUP ŢINTĂ ÎN URMA EVALUĂRII CUNOŞTINŢELOR PRIN CRITERII TRADIŢIONALE, UTILIZÂND METODA SAPHIER-RUSU. MODEL MATEMATIC-ALGORITM-PROGRAM

Lect.univ.dr. Marius Heljiu, Conf.univ.dr. Sorin Noaghi, Universitatea din Petroşani, ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR ELEVILOR OBŢINUTE LA SIMULARE SI LA EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2016

Lect.univ.drd. Daniela Rosca-Ceban, Conf.univ.dr. Olimpiada Arbuz-Spatari, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, DEZVOLTAREA IMAGINAŢIEI CREATIVE DIN PERSPECTIVA VALORILOR CREATIVITĂŢII

Dr. Galina Martea, membru titular al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, academician de onoare al înv. universitar din R.Moldova // Olanda, ÎNVĂŢMÂNTUL – COLOANA VERTEBRALǍ A SOCIETĂŢII

Dr. Ştefan Iovan, Universitatea de Vest din Timişoara, TINERII TREBUIE SĂ ÎŞI DEZVOLTE

COMPENŢELE DIGITALE PENTRU A DEVENI NATIVI DIGITAL

Cecet.şt.drd. Irina Cereş, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, MUZEUL ISTORIC BISERICESC DIN CHIŞINĂU – ISTORIE ŞI DESTIN. 110 ANI DE LA ÎNFIINŢARE

Asist.univ.dr. Ramona-Elena Tutunaru, Universitatea de Vest din Timişoara, ESTETICA ŞI RELIGIA –COMPONENTE INTRINSECI ALE LITERATURII

Prof.dr. Monica Opriş, Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Ştefan din Alba Iulia, LOCALIZAREA TEMPORALĂ ŞI SPAŢIALĂ A EVENIMENTELOR. MODELE PRIVIND ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ

Drd. Diana Anghel, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, ROLUL COMPETENŢEI ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII PRACTICILOR PREDĂRII DOMENIULUI ŞTIINŢE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Drd. Tina Vrabie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, VALORIFICAREA TEXTELOR LITERARE ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI MORALE LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ

Prof. Corina Rotaru, Liceul Teoretic Emil Racoviţă din Galaţi, Prof. Marian Rotaru, Liceul Teoretic Dunărea din Galaţi, PROVOCĂRI ALE SOCIETĂŢII MODERNE PRIVIND EDUCAŢIA ADOLESCENŢILOR

SECŢIUNEA 4 (sala 419)

Moderatori:

 • univ.dr., dr.habil. Ion Gumenâi, Universitatea de Stat din Moldova
 • univ.dr. Maria Dobriţoiu, Universitatea din Petroşani

Prof.univ.dr., dr.habil. Petruţa-Maria Coroiu, Drd. Alexandra Belibou, Universitatea Transilvania din Braşov,

VALORI ALE EDUCAŢIEI ARTISTICE ÎN CONTEXTUL FORMATIV AL MUZICII DE CULT

Prof.univ.dr., dr.habil. Larisa Cuzneţov, Conf.univ.dr. Carolina Calaraş, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangădin Chişinău, FAMILIA, EDUCAŢIA COPILULUI ŞI RELAŢIILE INTERGENERAŢIONALE ÎN CONTEXTUL VALORIC AL FERICIRII

Prof.univ.dr. Valentin Cosmin Blandul, Universitatea din Oradea, PROFESORUL DE SUCCES DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI NON-FORMALE

Conf.univ.dr. Ioan Scheau, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, CREAŢIE CULTURALĂ, DESTIN CREATOR ŞI SINGULARITATE UMANĂ ÎN VOLUMUL GENEZA METAFOREI ŞI SENSUL CULTURII A LUI LUCIAN BLAGA

Conf.univ.dr. Corina Zagaievschi, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, MODELE COMPARATIVE DE DEZVOLTARE A INTELIGENŢEI EMOŢIONALE

Conf.univ.dr. Ecaterina Ţărnă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, VALORIFICAREA CULTURII COMUNICĂRII INTERPERSONALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Conf.univ.dr. Letiţia Trif-Muntean, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA INSTRUIRII CU PRIVIRE LA PREDAREA/ ÎNVAŢAREA STRATEGICĂ

Conf.univ.dr. Maria Liana Lăcătuş, Conf.univ.dr. Camelia Stăiculescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, VALORI MORALE ÎN EDUCAŢIA ECONOMICĂ

Conf.univ.dr. Mircea Breaz, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, SENSURI ŞI CONSENSURI GNOMICE ÎN COLECŢIA DACĂ POŢI RÂDE, SĂ RÂZI SAU DESPRE CULTIVAREA VALORILOR MORALE ÎN LITERATURA AFORISTICĂ BĂNĂŢEANĂ CULEASĂ DE PETRU REZUŞ

Conf.univ.dr. Nadejda Ovcerenco, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, CONTAMINAREA POTENŢIALULUI PARENTAL AL TINERILOR CONTEMPORANI ŞI CONSECINŢELE FENOMENULUI PRIVIND FORMAREA LOR VALORICĂ

Conf.univ.dr. Nicolae Dobriţoiu, Universitatea din Petroşani, ANALIZA STATISTICĂ COMPARATIVĂ A PERFORMANŢELOR INTELECTUALE ALE STUDENŢILOR UNEI GRUPE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  UNIVERSITAR – CICLUL DE LICENŢĂ

Pr.conf.univ.dr. Octavian Moşin, Universitatea de Stat din Moldova, PROVOCĂRI ŞI ŞANSE ÎN EDUCAŢIA MORAL-RELIGIOASĂ A STUDENŢILOR

Lect.univ.dr Adina Curta, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, O DECLARAŢIE A DREPTURILOR ELEVULUI ÎN CONTEXTUL UNUI NOU UMANISM PEDAGOGIC

Lect.univ.dr. Ana-Elena Costandache, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, REPERE CULTURALE ŞI VALORI MORALE ÎN MANUALUL DE LIMBA FRANCEZĂ SANS FRONTIÈRES. PERFECTIONNEMENT

Lect.univ.dr. Anamaria Popescu, Universitatea din Petroşani, ANALIZA STATISTICĂ A VARIABILITĂŢII VALORILOR INDIVIDUALE – CERCETARE PEDAGOGICĂ

Lect.univ.dr. Constantin Zăvoianu, Lect.univ.dr. Felicia Zăvoianu, Universitatea din Petroşani, IERARHIZAREA MEMBRILOR UNUI GRUP ŢINTĂ ÎN URMA EVALUĂRII CUNOŞTINŢELOR PRIN CRITERII ALTERNATIVE, UTILIZÂND METODA ONICESCU. MODEL MATEMATIC-ALGORITM-PROGRAM

Lect.univ.dr. Ioana Gabriela Domilescu, Universitatea de Vest din Timişoara, FORMAREA DIDACTICĂ INIŢIALĂ CENTRATĂ PE VALORI

Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ÎN VIAŢA ADOLESCENŢILOR. PROVOCĂRI ŞI ŞANSE PENTRU MEDIILE EDUCAŢIONALE

Lect.univ.dr. Mariana Dogaru, Universitatea Politehnica din Bucureşti, REZILIENŢA ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR DIN MEDIUL DEFAVORIZAT. PERSPECTIVA BENEFICIARILOR

Mat.dr. Ştefan Iovan, Universitatea de Vest din Timişoara, Informatica Feroviară SA Bucureşti, Ing. Alina-Anabela Iovan, Informatica Feroviară SA Bucureşti, AVANTAJUL CUNOAŞTERII ŞI ABORDAREA PROACTIVĂ

Asist.univ.dr. Cristina Ceapa, Universitatea de Vest din Timisoara, O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA IMPACTULUI PE CARE FENOMENUL DE BURNOUT ÎL ARE ASUPRA PERFORMANŢELOR ACADEMIC ALE STUDENŢILOR

Asist.univ.dr. Madalina Toader, Universitatea din Bucureşti, ANTIM IVIREANU-PERSONALITATE A CULTURII VECHI EST-EUROPENE, FĂURITOR DE INSTITUŢII ŞI DE DISCURSURI CULTURALE

Asist.univ.dr. Teodora Irina Moţăţăianu, Universitatea din Bucureşti, FAMILIA – SUBIECT ŞI OBIECT AL EDUCAŢIEI

Drd. Natalia Lozan, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, MITROPOLITUL GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI, FONDATORUL ŞCOLII TEOLOGICE DIN BASARABIA

Prof. Andra Gabriela Holhoş, Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, Prof.dr. Maria Holhoş, Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia, ELEMENTE RELIGIOASE SAU DEMONICE ÎN ROMANUL ACOLO ŞI STELELE ARD AL LUI VINTILA HORIA

Drd. Alina-Maria Stoica (Modorcea), Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, VALENŢE ALE CRIPTOGRAMEI ÎN POVESTIREA DETECTIVISTICĂ CĂRĂBUŞUL DE AUR A LUI EDGAR ALLAN POE

Prof. Gianina Silvia Ciobanca, Colegiul Emil Negruţiu din Turda, LITERATURA ŞI VALORILE MORALE. ABORDĂRI DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIONALĂ

Prof. Violeta Bran, Prof. Angela Crişan, Colegiul Economic Gheorghe Dragoş din Satu Mare, COMPETENTE ANTREPRENORIALE PRIN FIRMA DE EXERCITIU

Mast. Valeriu Ionaş, Universitatea de stat din Moldova, DESPRE PRINCIPIILE FORMĂRII PERSONALITĂŢII

Prof.înv.primar Adriana Olaru, Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Bucureşti, MANUALELE ŞCOLARE DESTINATE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR. VALENŢE ŞI LIMITE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *