Mesajul de felicitare al PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 35 ani de viață

EUN_6033_новый размерPreacuvioase Părinte Stareț,

În această frumoasă şi liniştită zi de ianuarie Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere.

Această zi aniversară, a 35 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din fragedă tinereţe ati ales sa Vă închinati viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale.  Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Hârbovăț împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezămînt monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, pelerinii se bucură de înalta sa ţinută monahală şi morală.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Hârbovăț. Vă dorim, Preacuvioşia Voastră, zile îndeungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire şi de administrare a mănăstirii Hârbovăț, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!

Atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre.

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *