Mesajul Episcopului Ioan al Sorocii la începutul anului de studii

Dragi învățăcei, dascăli și părinți, iubiți întru Hristos frați și surori!

La începutul noului an de învățământ, vă îndemnăm să reflectăm cu toții asupra acestei mari virtuți cu care ne-a înzestrat Bunul Dumnezeu – cea a înțelepciunii. Acum e timpul să revenim cu osârdie și dragoste pe ogorul de pe care strângem iar și iar aleasa roadă spirituală și intelectuală, care ne definește ca și cunună creației divine.

Și ca să ne bucurăm cu toții din plin de această aleasă binecuvântare, indiferent de rolul pe care îl avem – cel de elevi sau studenți, părinți sau pedagogi, trebuie să pornim de la premisa că scopul misiunii noastre este cel de a fi de folos aproapelui nostru, iar pentru a-i fi cu adevărat de folos prin cunoștințele noastre, care inevitabil trebuie să se materializeze în fapte, vă îndemnăm să începeți această lucrare având ca însuflețire îndemnul evanghelic al Mântuitorului, cel de a ne iubi unii pe alții, or o Școală sănătoasă și eficientă asta și înseamnă – acumularea unor cunoștințe și deprinderi care odată însușite, devin instrumente individuale folosite pentru binele comun.

Și pentru a începe acestă zi și acest nou an de studii cu un exemplu viu, haideți să ne gândim la străbuna noastră Biserică Ortodoxă, care este leagănul învățământului național, de pe prispa căreia au pornit marii noștri luminători și intelectuali de seamă, fie ei slujitori ai altarului sau mireni, dar deopotrivă înzestrați de Domnul cu înțelepciune datorită smereniei lor și dorinței sincere de a fi de folos semenilor și de a perpetua tradiția dragostei de carte, pe care și noi la rândul nostru, suntem datori să o transmitem mai departe, mânați de aceeași dragoste și sârguință. Iar mai presus de toate, să nu uităm să-i cerem lui Dumnezeu luminarea minții și ferirea noastră de toată înșelăciunea, pentru a alege cu adevărat doar înțelepciunea cărților și a fugi de minciună. Vă urăm mult spor și inspirație!

Cu arhierești binecuvântări,

+ IOAN,

Episcop de Soroca,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *