Seminarul instructiv-metodic pentru inspectorii şcolari eparhiali şi metodiştii-formatori din protopopiate

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, pe data de 3 februarie 2017, în Sala Sinodală a Mitropoliei Moldovei, a avut loc seminarul instructiv-metodic pentru inspectorii şcolari eparhiali şi metodiştii-formatori din protopopiate.

Cu un cuvânt de deschidere a seminarului și susținere a demersului de predare a religiei în școlile din republică, a venit Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicarul Mitropoliei Moldovei. PS Ioan a menționat că „în contextul secularizării actuale, când valorile tradiționale sunt date treptat uitării, iar educația este supusă unor schimbări de paradigmă, tinerii au nevoie de sprijinul Familiei, Bisericii și al Școlii, întrucât doar printr-o orientare adecvată și prin promovarea modelelor autentice vor putea să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor”. În contextul seminarului de astăzi au fost trecute în revistă realizările de până acum, fiind menționați metodiștii și profesorii cu rezultate deosebite pe dimensiunea educațională.

În continuarea evenimentului, dna Angela Levința, seful cabinetului metodic al Mitropoliei Moldovei, a menționat despre pregătirea seminarului metodologic republican, aflat la a VI-a ediție. Anul acesta seminarul se va desfășura în Episcopia de Ungheniși va avea un nou generic: „Școala, Biserica și Comunitatea: parteneriat pentru educație”. Pentru asigurarea formării continue a profesorilor de religie, s-a convenit desfășurarea de către Institutul de Științe ale Educației a cursurilor de formare continue în raionul Căușeni, urmând ca desfășurarea acestora să fie realizată și în alte raioane ale republicii la cererea cadrelor didactice.

Pentru asigurarea activităților extracurriculare la disciplina Religie, după cum s-a stabilit și în scrisoarea metodică la Religie, a fost adus la cunoștința participanților – Regulamentul desfășurării concursului național: „Personalități creștine: virtuți și sfințenie”. De asemenea cadrele didactice au fost îndemnate să participe la Marșul pentru viață și la Săptămâna Tineretului Ortodox. Președintele Sectorul Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret, pr. Octavian Moșin, prezent la eveniment, a îndemnat profesorii să se implice împreună cu elevii la organizarea întrunirii tinerilor ortodocși, prezentând noul număr al revistei „Altarul Credinței” părintele Octavian a sugerat profesorilor de Religie să-și împărășescă din activitatea realizată pe tărâmul educațional în paginile revistei.

Cu un mesaj privind Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, a vorbit dna Rodica Solovei, Dr. conf. cercet. IȘE. Actualitatea subiectului este dictată de  aprobarea acestora în 28 iunie 2016 și implementarea în cursul acestui an școlar. Standardele constituie un cadru de referinţă pentru dezvoltarea continuă a competenţelor profesionaleîn raport cu necesităţile educaţionale, tendinţele existente şi gradul didactic solicitat, de motivare aautoformării şi realizării unei activităţi didactice de calitate. De asemenea, standardele sunt repere de bază înorganizarea eficientă a procesului de evaluare a cadrelor didactice, de dezvoltare profesională şi avansare încarieră. Cunoașterea de către profesorii de religie a standardelor este imperios necesară, aceștia fiind evaluați și participând la atestarea pentru obținerea gradelor didactice la fel ca toate cadrele didactice din sistemul de învățământ.

Despre predarea orelor de religie în clasa a VII-a în baza proiectării didactice propuse pentru pilotare, a vorbit Veaceslav Iordachescu, acesta a solicitat oferirea unui feed-back despre implimentarea în teritoriu a proiectării și a propus realizarea analizei prin chestionar a câtorva proiecte didactice, pentru îmbunătățirea ulterioară a acestora.

În încheirea seminarului s-au prezentat concluziile la care au ajuns experții în urma analizei proiectului manualului de religie pentru clasa a IX-a, venind cu sugestii pentru îmbunătățirea acestuia.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *