Sfințirea bisericii ,,Sfîntul Vasile Cel Mare” din s. Grozasca, r. Ungheni

21

Sîmbătă, 18 iunie 2016. Cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea celor din veac adormiți în dreapta credință, la cererea Chiriarhului locului, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni și cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, Preasfințitul IOAN, Episcop de Soroca și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a oficiat sfințirea bisericii și Sfînta Liturghie în tînăra parohie ,,Sfîntul Vasile Cel Mare” din satul Grozasca, raionul Ungheni.

     Această parohie este una din cele mai tinere din Eparhia noastră și este înființată chiar de Preasfințitul Episcop PETRU. Chiriarhul văzînd dorința arzătoare a creștinilor din localitatea Grozasca, care au încercat în nenumărate rînduri, timp de zece ani, să deschidă un locaș de închinare, sa implicat personal luînd inițiativa și supraveghind, etapele construcției ca în aproximativ un an de zile, dintr-o clădire părasită, ca prin minune sa transformat într-un frumos locaș de închinare, atît după predistinare cît și după înfățișare sa, cu cinci cupole, stînd zveltă și împodobită ca o mireasă în mijlocul localității. Stăpînul nostru a fost și primul ctitor al acestui sfînt locaș acordînd un ajutor financiar și o icoană cu chipul Sfântului Arhanghel Mihail, a întreprins mai multe vizite pastoral-misionare în această parohie și o slujbă arhierească cu sfințirea Sfîntului Prestol.

     În dimineața zilei Preasfinția Sa, a fost întîmpinat de Primarul localității, Dn Serghei MARGARINT, parohul bisericii, Protoiereul Serghei RACOVIȚĂ, împreună cu Dna Preoteasă Sfetlana și numeroși copii și creștinii din localitate.

     Slujba Arhierească a început cu rugăciunile de sfințire a bisericii după care a urmat Sfînta și Dumnezeeasca Liturghie.

     Alături de Arhiereu au coliturghisit, Secretarul Eparhial, Preot Vadim COROSTINSCHI, Protopopul de Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, și un sobor de preoți și diaconi invitați la sfințirea acestei sfinte biserici.

     În cadrul Sfintei Liturghii parohul bisericii, Preotul Serghei RACOVIȚĂ, a fost decorat de către Ierarh, cu dreptul de a purta palița.

     După Sfînta Liturghie Preasfințitul Episcop IOAN, împreună cu soborul de preoți slujitori a săvîrșit Panahida cea Mare pentru sufletele celor din veac adormiți.

    A urmat sfințirea Troiței recent înălțate în curtea bisericii și sfințirea cantinei sociale. La final Preasfinția Sa, a tins să aducă la inima și urechea credincioșilor necesitatea pomenirii celor adormiți, atît pentru iertarea păcatelor lor cît și pentru folosul nostru după care a felicitat creștinii din localitate cu sfințirea sfîntului locaș iar ctitorii care sau implicat mai sîrguincios au fost decorați cu distincţii bisericești.

     Vom adăuga în galeria foto imagini din istoria tinerii parohi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *