Zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru credincioşii parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Vărăncău, raionul Soroca

74

Credincioșii parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Vărăncău, raionul Soroca, au trăit în Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului din naştere,  alese momente de bucurie duhovnicească, deoarece lăcaşul lor de cult, după ample lucrări de renovare exterioară și interioară, a fost resfințit în prezența a doi Ierarhi – Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Vizita Ierarhilor a fost primită cu multă căldură, cu pîine și cu sare, de către credincioșii parohiei în frunte cu părintele paroh, protoiereul Ioan Cotelea, de către secretarul Eparhiei de Edineț și fiul părintelui Ioan, protoiereul Adrian Cotelea, precum și de un impresionant sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte slujitori din cuprinsul blagociniei Soroca în frunte cu părintele blagocin, protoiereul Nicolae Craveț, blagocini și preoți din mai mute parohii ale Mitropoliei Moldovei.

Slujba de resfințire a fost urmată de Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și procesiunea de înconjurare a bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii.

În cadrul Vohodului Mic, parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Vărăncău, Soroca, protoiereul Ioan Cotelea, a fost decorat din partea  Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, cu dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la rugăciunea „Tatăl nostru”, iar din partea Prea Sfințitului Nicodim – cu medalia eparhială „Sf. Dreptul Nicodim”, în semn de înaltă apreciere a contribuției pline de rîvnă și jertfire de sine aduse pe parcursul întregii sale vieți la propășirea credinței ortodoxe.

Serviciul divin din localitate a fost unul deosebit și pentru absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Victor Dăscălaș, care a fost hirotonit de către Prea Sfințitul Ioan în treapta de diacon.

La final, Ierarhii au rostit cuvîntări în care au explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Ioan IX, 1-38, despre vindecarea orbului din naștere, reliefînd importanța vederii duhovniceaști în viața creștinului angajat pe calea mîntuirii, și au adus mulțumiri atît părintelui Ioan, cît și parohienilor din Vărăncău pentru contribuția adusă la renovarea bisericii.

Mulțumind Prea Sfințitului Ioan pentru bucuria de a coliturghisi împreună în această zi de sărbătoare, Vlădica Nicodim i-a oferit în semn de aleasă prețuire medalia eparhială „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

Cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I a fost decorat și blagocinul raionului Soroca, protoiereul Nicolae Craveț, iar președintele raionului, domnul Mihai Mîțu a fost distins de către Prea Sfințitul Nicodim cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul II.

Prea Sfințitul Nicodim a ținut să-i mulțumească în mod deosebit părintelui Ioan și doamnei preotese Tatiana pentru fiul lor, protoiereul Adrian, care este un exemplar slujitor al altarului, îndeplinindu-și cu rîvnă și conștiinciozitate ascultarea de secretar eparhial ce i-a fost încredințată.

Domna preotesă Tatiana Cotelea, care este o bună soție, mamă și bunică și care a fost mereu alături de părintele Ioan, susținîndu-l și ajutîndu-l, a fost decorată cu prilejul acestei vizite arhierești cu ordinul mitropolitan „Cuvioasa Parascheva” și cu medalia eparhiei de Edineț și Briceni „Sf. Dreapta Ana”.

Prea Sfințitul Ioan a oferit celor mai de seamă ctitori și ostenitori Diplome Mitropolitane.

A urmat apoi tradiționala agapă frățească.

Biroul de Presă a Episcopiei de Edineț și Briceni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *