Zi de bucurie duhovnicească la sfânta mănăstire Hârbovăț

EUN_6075_новый размерCredincioşii din împrejurimile vetrei monahale Hârbovăţ s-au adunat în această zi de sărbătoare pentru a se ruga şi da slavă Maicii Domnului pentru darul răscumpărării ce s-a revărsat asupra omenirii la plinirea vremii. (Gal 4, 4). Mănăstire în care se află cea mai frumoasă şi veche icoană a Maicii Domnului din Moldova a cărei prăznuire se face astăzi.

Sărbătoarea a fost marcată de prezenţa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, care a oficiat Sfânta Liturghie. Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în dimineaţa acestei sărbători de către stareţul mănăstirii, arhimandritul IOAN (Moşneguţu) dimpreună cu obștea monahală de aici.

La această Sinaxă Euharistică au luat parte toţi stareţii şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul episcopiei. În calitate de oaspete al acestei sărbători, a fost protoiereul mitrofor Veceslav UNGUREANU, protopop de Rîșcani, care în data de astăzi, cu 27 de ani în urmă a primit taina preoției. Cu această ocazie Preasfinția Sa i-a adus un cuvânt de felicitare sărbătoritului, dorindu-I încă mulți și destoinici ani, încununați cu realizări duhovnicești de excepție și oferindu-I în dar o icoană cu chipul Maicii Domnului.

Pentru trăirea intensă a vieţii monahale şi mărturisirea ei prin viaţă şi mărturie Preasfințitul PETRU a decorat stareţii şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul episcopiei cu Medalia Comemorativă Mitropolit Bănulescu-Bodoni. De aceeași distincție din parte Episcopului s-au învrednicit și clericii sfintei mănăstiri Hîrbovăț

În cadrul Sfintei Liturghii Episcopul le-a împărtăşit celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre istoricul şi însemnătatea Sărbătorii „Acoperământul Maicii Domnului”, care vine din secolul al V-lea şi, totodată, despre însemnătatea duhovnicească. Cinstirea Sfântului Acoperemânt s-a dezvoltat mai mult în Biserica ortodoxă Rusă, încă din secolul al XII-lea, de atunci s-a extins în aproape toate Bisericile Ortodoxe. Îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată… Preaslăvita Fecioară Maria străluceşte astăzi cu lumina neapusă a slavei dumnezeieşti. Astfel că, deşi toate sufletele drepţilor sunt luminate cu lumina dumnezeiască a Soarelui celui neapus al Dreptăţii şi strălucesc ca nişte astre cereşti, totuşi Preaslăvita Fecioara Maria, dintre toate fericitele Puteri este mai minunată decât toţi. Fiind mai curată decât toţi oamenii şi Îngerii, ea primeşte în toată plinătatea lumina Soarelui dumnezeiesc, şi ea însăşi răspândeşte această lumină, fiind cel de-al doilea Soare al Dreptăţii, Soare al slavei. Sfântul Grigore Teologul spune: ,, Fiecăruia dintre cei aleşi i s-a dăruit harul în parte, iar Fecioarei toată plinătatea harului”. De aceea este ea proslăvită, aşa cum dinainte a văzut şi Sfântul Prooroc Iezechiel: … şi am privit, şi iată slava Domnului umplea templul Domnului. (Iez. 44, 4).

Apoi Preasfinţia Sa a vorbit celor prezenţi despre importanţa cinstirii Sfinţilor şi preaslăvirea lor pe pământul ţării noastre. Menţionând că sfinţii sunt rugători fierbinţi pentru toată lumea, şi apoi că sfinţii unui neam sunt rugători către Preasfânta Treime pentru neamul în care s-a preaslăvit. Totodată, a menţionat că viaţa şi trăirea lor sunt modele de urmat pentru creştinii, tinerii şi copiii din ţara noastră. Ţara noastră are mulţi sfinţi care nu sunt trecuţi în sinaxar, dar care sunt rugători şi mijlocitori către Sfânta Treime pentru creştinii ei. În multele din mormintele mănăstirilor se află sfinte moaşte ale cuvioşilor necunoscuţi, iar în cimitirile bisericilor sunt multe trupuri în care s-a sălăşluit harul Duhului Sfânt. Aceştia pot fi moşii şi strămoşii noştri ce s-au rugat şi s-au nevoit în viaţa de zi cu zi, trăind şi mărturisind taina mântuirii neamului omenesc. În încheiere, Preasfinţia Sa i-a rugat pe creştini să nască sfinţi, adică să crească şi să-i educe pe cei tineri în duhul Evangheliei lui Hristos ca să devină adevăraţi fiii ai cerului.

După rugăciunea „Tatăl nostru”, Ierarhul a împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului creștinii care s-au mărturisit și au primit dezlegare de la duhovnic, după care credincioșii au avut posibilitatea să se închine Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, care poartă numele acestei mănăstiri.

La final, părintele stareț, arhimandritul IOAN (Moșneguțu), a mulțumit Preasfinției Sale pentru bucuria împreună-slujirii și a vizitei arhipăstorești efectuate la mănăstirea Hîrbovăț.

Cu ocazia sărbătoririi îngerului păzitor al părintelui arhimandrit, în data de 9 a lunii curente, (pomenirea mutării la Domnul a Sfântului slăvitului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul) Ierahul i-a adus în dar o cruce cu pietre scumpe, dimpreună cu călduroase felicitări și urări de sănătate și zile îndelungate.

Ca amintire a vizitei de astăzi, Preasfinția Sa a adus în dar mănăstirii o icoană cu chipul Sf. Ier. Nicolae, îndemnând călugării acestei obşti monahale la o trăire intensă şi o mărturisire a lui Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *