Slujind Altarului străbun

DSC_4076În răstimpul renaşterii spirituale şi a profundelor transformări sociale, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a fost în centrul celor mai importante evenimente care au condus la refacerea şi întărirea temeliei de valori creştine a moldovenilor.

Periplul Întâi Stătătorului în calitate de slujitor al Bisericii Ortodoxe începe la 22 mai 1974, când a fost hirotonit în treapta de diacon în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din or. Smolensk, de către Episcopul Teodosie (Proţiuk) de Smolensk şi Veazma. Mai târziu, la 22 mai 1976, a fost hirotonit de către acelaşi ierarh în treapta de preot şi numit chelar al Catedralei din or. Smolensk. Continuă să citești

Misiunea şi rolul monahismului în viaţa Bisericii. Trecut şi actualitate

   a22    Tematica „Misiunea şi rolul monahismului în viaţa Bisericii” ne cheamă la o reflecţie asupra cadrului spiritual şi pastoral privind responsabilitatea monahilor şi a instituţiilor monastice în contextul misionar actual al societăţii contemporane.

        Într-o lume în plin proces de secularizare, care şi-a pierdut reperele morale autentice, în care confruntările de ideologii, chiar şi cele de natură religioasă, tind să ne arunce în derută şi haos, cunoaşterea teologiei, dar şi a misiunii Sfinţilor Părinţi în viaţa Bisericii, pot contribui la o înţelegere mai bună a credinţei ortodoxe şi la capacitatea de a discerne mai bine între adevăr şi eroare în exprimarea credinţei creştine. Continuă să citești

Arhimandritul Ioanichie (Şapovîi)

Contribuţie la studierea activităţii unui tipograf, arhitect şi slujitor al Bisericii Ortodoxe basarabene din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Manastirea_Harbovat_XIXDe-a lungul existenţei sale Biserica ortodoxă din Basarabia a avut parte de un număr mare de personalităţi, care prin activitatea lor au contribuit la formarea unei structuri ecleziastice promotoare nu numai a valorilor spirituale, dar şi a celor culturale. Continuă să citești

Menirea fiecărui creștin este de a oglindi prin fapta și prin vorba sa măreția și mărinimia Tatălui ceresc

7718_1333381361_343Într-un spațiu și un timp marcat ireversibil de ascensiunea internetului, Biserica Ortodoxă din Moldova se impune tot mai mult în spațiul mediatic on-line prin slujitorii, teologii și credincioșii săi, creând și dezvoltând ceea ce se numește Blogosfera Ortodoxă autohtonă – loc de întâlnire al discuțiilor menite să prolifice schimbul religios de idei la un nou nivel.

Printre entuziaștii care s-au înscris în acest circuit se numără și Părintele Arhimandrit IOAN (Moșneguțu), Stareț al Sfintei Mănăstiri Hârbovăț și secretar al Eparhiei de Ungheni și Nisporeni. Continuă să citești

O viaţă ca o făclie: Protoiereul Grigore LISNIC

Untitled-2-232x160Vrednic fiu al Bisericii strămoşeşti, reputat teolog şi iscusit duhovnic, model de trăire curată a sacerdoţiului, părinte iubitor şi înţelept, care a pus temelia unei întregi dinastii de preoţi – aşa avem posibilitate să îl cunoaştem pe cel care a fost Protoiereul Mitrofor Grigore LISNIC.

Chipul acestei vrednice personalităţi, care a făcut parte din galeria marilor sacerdoţi ai Bisericii şi ai ţării şi care a trecut prin toate încercările unui regim văduvit de credinţă şi de omenie, îl profilează cu multă dragoste şi grijă Prot. Ioan Lisnic în lucrarea editată în memoria părinţilor săi, preotul Grigore şi preoteasa Nadejda. Continuă să citești

Onomastica Ioan, cei mai cinstiţi sfinţi ai Bisericii cu acest nume în ţara noastră

moaste_sf_ioan_botezatorul-240x160Toţi oamenii sunt chemaţi să devină sfinţi, dar devin sfinţi numai cei care răspund chemării Mântuitorului Hristos şi cultivă comuniunea lor de iubire cu Dumnezeu, Cel Unul Sfânt, şi cu semenii lor. Sfinţii sunt prietenii cei mai intimi ai lui Dumnezeu şi cei mai buni dintre oameni.

Sfântul este purtătorul dragostei lui Hristos pentru lume şi sălaşul locuirii Sfântului Duh, Care cu suspine negrăite doreşte ca orice om să crească duhovniceşte spre asemănarea cu Dumnezeu (Romani 8, 27-30). Continuă să citești

Schiarhimandritul VAVILA (Ciobanu) – a iubit viața și oamenii

Parintele-Vavila-cu-nepoataÎn dimineaţa de 25 ianuarie 2013 dangătul nostalgic şi profund al clopotului mare al sfintei mănăstiri „Naşterea Maicii Domnului” din Curchi a vestit trecerea la cele cereşti a venerabilului părinte schiarhimandrit VAVILA (Ciobanu).

Deseori, vorbindu-le părinţilor de la mănăstire despre nevoinţele monahale şi calvarul totalitarismului ateist care a cuprins cu înverşunare sfintele mănăstiri ale ţării în secolul trecut, părintele VAVILA amintea crâmpeie şi din viaţa sa zbuciumată, dar închinată cu dăruire lui Hristos şi Sfintei sale Biserici Drept-măritoare. Continuă să citești

Eparhia Chişinăului – 200 ani

4-copy1-1-238x160În anul 2013 se împlinesc 200 de ani de la apariţia în spaţiul dintre Prut şi Nistru a primei structuri ecleziastice ortodoxe ce a unificat sub auspiciile sale toate bisericile ortodoxe a regiunii date creînd o unitate autonomă.

Meritele apariţiei acestei instituţii întru totul se datorează Iubitorului de Dumnezeu şi merituosului mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Continuă să citești