Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci la catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din orașul cetate Soroca

În Duminica a XV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, 25 septembrie 2022, care precede praznicul Înălțării Sfintei și de Viață Făcătoare Cruci, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, în catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din orașul cetate Soroca. Continuă să citești

În ziua pomenirii Sfintei Fericitei Agafia de la Cușelăuca și a Sfântului Siluan Athonitul, Episcopul Ioan al Sorocii a liturghisit în catedrala episcopală din Soroca

În ziua pomenirii Sfintei Fericitei Agafia de la Cușelăuca și a Sfântului Cuviosului Părinte Siluan Athonitul, 24 septembrie 2022, Preasfințitul Ioan al Sorocii, Vicar mitropolitan a slujit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur în catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Soroca.

Continuă să citești

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop al Sorocii, adresat PS Siluan, Episcop al Orheiului, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ceresc

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Sfântul Cuvios Siluan face parte din acei rari sfinți creștini care au primit încă de la începutul căii lor ascetice arătarea desăvârșită a harului lui Dumnezeu.

În una din scrierile sale Sf. Siluan spunea: „Calea nevoitorului ortodox este aceasta: el caută pe adevăratul Dumnezeu-Ziditorul; pentru aceasta, prin rugăciunea minții, el se luptă cu puterile întunericului cele cu felurite chipuri, și cu celelalte asemenea, adică cu imaginile care au o formă exterioară, contururi, dimensiuni spațiale sau temporale, lumină și culoare, asemănătoare cu gândurile, adică cu noțiuni, pentru ca despuindu-se de orice imagine creată, să se roage lui Dumnezeu față către Față.”

În zi de sărbătoare, ne rugăm Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sf. Siluan Athonitul să Vă sporească mereu întru realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mântuirea sufletească a credincioșilor și întru propășirea Bisericii Drept-măritoare.

Cu dragoste frățească întru Hristos Domnul,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI A ÎNTREGII MOLDOVE

De ziua pomenirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana, Episcopul Ioan al Sorocii a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sfinții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana” a schitului cu același hram din sectorul Odaia al s. Miciurin, r. Drochia

Joi, 22 septembrie 2022, de ziua pomenirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sfinții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana” a schitului cu același hram din sectorul Odaia al satului Miciurin, raionul Drochia. Continuă să citești

Preasfințitul Ioan, a liturghisit de Nașterea Maicii Domnului la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Tropar glasul 4.

Continuă să citești

Sfințirea unei noi biserici în orașul Ialoveni

În Duminica a XIV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, 18 septembrie 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan a săvârșit slujba de sfințire a Sfântului Prestol și a interiorului noii biserici „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din orașul Ialoveni. Continuă să citești

Sobor de arhierei și preoți, mulțime de credincioși adunați la Mănăstirea Suruceni pentru a-l cinsti în rugăciune pe Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail

„Cu glas de mulțumire să slăvim astăzi pe Hristos, Cel minunat întru Sfinții Lui, Care a dăruit Bisericii Sale pe purtătorul de Dumnezeu Ierarh Dionisie, chip al blândeții, pildă a înfrânării, dreptar al sfințitei slujiri, apostol neobosit care, spre folosul duhovnicesc al credincioșilor, a cutreierat cetățile și satele, povățuind pe toți cu dragoste părintească, iar acum, în ceruri, cu toți Sfinții, se roagă să se mântuiască sufletele noastre.” (din slujba Sfântului Ierarh Dionisie)

Sâmbătă, 17 septembrie 2022, Mănăstirea “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni, a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail.
În dimineața zilei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, a fost întâmpinat de stareța Mănăstirii, Preacuvioasa Egumena Epistemia (Goncearenco), un numeros sobor de arhierei, preoți și mulțime de credincioși. Slujba praznicală a fost de oficiată în Biserică închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan și un impunător sobor de preoţi şi diaconi.

Atmosfera de rugăciune a fost înfrumuseţată de corul Mănăstirii Suruceni.
La Vohodul mic, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în slujba Bisericii, Preacuvioasa Egumenă Epistemia (Goncearenco), stareța Mănăstirii Suruceni, a fost decorată cu ordinul „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail.”

În cadrul serviciului divin, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a săvârșit două hirotonii: diaconul Nemțelea Arcadie a fost hirotonit preot, ipodiaconul Spivacenco Valerii a fost hirotonit diacon.

Trupul neputrezit al Sfântului Ierarh Dionisie a fost descoperit în vara anului 2018, iar în prezent sfintele sale moaște sunt așezate spre închinare în Biserica mănăstirii, alături de alte mari sfințenii păstrate cu multă evlavie de obștea monahală.

După cum, în lumea materială, „stea de stea se deosebeşte în strălucire (1 Cor. 15, 41), tot aşa şi pe cerul duhovnicesc al Sfintei noastre Biserici nenumăraţi sfinţi răspândesc raze de lumină dumnezeiască şi aprind inimile credincioşilor, potrivit cu harismele lor personale prin care s-au sfinţit şi L-au slăvit pe singurul Domn Sfânt. Unul dintre aceştia este Sfântul Ierarh Dionisie Erhan, Episcopul Cetății Albe-Ismail, cel care prin viața sa ne arată că sfințenia nu este un țel de neatins, ci este adevărata noastră chemare.

Țelul omului este sfințirea, adică împărtășirea de energia nezidită îndumnezeitoare a lui Dumnezeu, prin curăție și luminarea minții. Nu este o simplă stare morală, ci părtășia omului cu Dumnezeu. Până la sfârșitul veacurilor vor fi oameni care aidoma Sfântului Ierarh Dionisie vor chema harul lui Dumnezeu peste pământ și peste ceilalți frați ai lor. Faptul că lumea dăinuiește este dovada că mai există astăzi sfințenie. Sfântul Siluan Athonitul scria: „Îţi spun că atunci când nu vor mai fi rugători pe pământ lumea se va sfârşi”. Prin mila lui Dumnezeu avem și noi un asemenea rugător în Ceruri, un mijlocitor neobosit înaintea lui Dumnezeu.

„Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor.” (Ps.101, 18). Cuvintele Psalmistului s-au împlinit minunat în viaţa Sfântului Ierarh Dionisie. Smerenia, rugăciunile, milosteniile sfântului Dionisie, exemplul vieţii sale ne întăresc și ne îndeamnă spre o schimbare a vieții, spre trăirea Tainei Sfintei Evanghelii asemenea unor fii ai Bisericii lui Hristos. Sfântul Dionisie ne arată cât de mult pot ajuta lumea sfinţenia şi bunătatea întrupate în fiinţa omului. Lumea „piere sau se mântuieşte în fiecare om. Şi este mântuită ori de câte ori un om acceptă crucea şi propria răstignire pentru lume,” menționează părintele Alexander Schmemann. Sfântul Dionisie a ajutat și ajută lumea pentru că „a ieşit” din lume şi s-a răstignit faţă de ea.

În viața creștinilor cinstirea sfinților se arată în felurite moduri. Cea mai aleasă și cuprinzătoare cinstire se arată atunci când tindem să urmăm Sfinților, după puterea dată de Dumnezeu și după voința proprie. Ca să urmăm pe cineva, acel om trebuie să ne atragă, să ne sensibilizeze și să ne uimească. Prin chipul său binecuvântat, Sfântul Ierarh Dionisie nu doar ne uimește, ci și ne atrage către o viață nouă, una întru sfințenie. El ne învață că sfințenia este posibilă pentru fiecare dintre noi, căci Dumnezeu Însuși ne-a spus: „Fiţi sfinţi pentru că Eu sunt Sfânt” (I Pt. 1, 16). Dumnezeu este Sfințenia absolută. Sfințenia nu este doar un atribut al Său, ci Domnul este Însăși Sfințenia absolută. Cei care trăiesc în comuniune cu El se împărtășesc de această sfințenie.

După Sfânta Liturghie, soborul ierarhilor și al preoților condus de ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat un Te-deum de mulțumire în cinstea Sfântului Ierarh Dionisie.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Întâistătătorul Bisericii a vorbit despre viaţa și activitatea pastoral-misionară și duhovnicească a Sfântului Ierarh Dionisie, fiu ales al Bisericii, următor al cuvioşilor nevoitori, cinstit Ierarh, blând și preaînțelept păstor. De asemenea, ÎPS Mitropolit Vladimir i-a mulțumit Egumenei Epistemia și obștei monahale pentru amplele lucrări desfășurare la așezământul monahal și aportul considerabil în pregătirea dosarului de canonizare al Sfântului Ierarh Dionisie.

La rândul său, Stareța așezământului monahal, Egumena Epistemia, i-a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ierarhilor, preoților și creștinilor prezenți, pentru bunăvoinţa de a fi împreună în rugăciune în această zi de Sărbătoare. Totodată, Egumena Epistemia a evidențiat faptul că sfințenia este un dat al condiției umane, este starea la care sunt chemați toți creștinii, Dumnezeu Însuși chemându-ne să devenim sfinţi asemenea Lui.

Având imaginea vieții sfinte a Sfântului Ierarh Dionisie, să tindem s-o urmăm, pentru ca și noi să împlinim scopul pentru care am fost zidiți, după cum ne îndeamnă și Sfântul Ioan Damaschin: „Privind la traiul sfinților, să le urmăm credința, dragostea, nădejdea, zelul, viața, stăruința în lupta cu patimile, răbdarea până la sânge, ca să avem părtășie cu ei și la cununile slavei.”

Sfinte Ierarhe Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, https://mitropolia.md/

În Duminica a XIII-a după Cincizecime și ziua pomenirii Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Episcopul Ioan a săvârșit Sfânta Liturghie în catedrala episcopală din Soroca

În Duminica a XIII-a după Cincizecime și ziua pomenirii Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, 11 septembrie 2022, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur în catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Soroca. Continuă să citești