PS Ioan, Episcop de Soroca a oficiat Parastasul de 40 de zile pentru vrednicul de pomenire Prot. Mitr. Nicolae Guja

Joi, 7 septembrie 2017, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan a oficiat Slujba Parastasului de 40 de zile de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Prot. Mitr. Nicolae Guja. Continuă să citești

Lansarea volumului de articole ale Conferinței Științifice Naționale „Biserica Ortodoxă și Statul, Credință și Cunoaștere”

Marți, 5 septembrie 2017, în sala sinodală din incinta Reședinței mitropolitane, a avut loc lansarea volumului de articole ale Conferinței Științifice Naționale „Biserica Ortodoxă și Statul, Credință și Cunoaștere”.     

La eveniment au participat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei, PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Moldovei, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Moldovei și Prot. mitr. Veaceslav Cazacu, Prorectorul Academiei de Teologie Ortodoxă a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Din partea Academiei de Științe au fost prezenți Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Academician Gheorghe Duca, Vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, Academician Ion Guceac, acad. Teodor Furdui, AŞM, acad. Victor Țvircun, AŞM, însoțiți de un grup de cercetători din cadrul AȘM.

„Perioada contemporană a deschis noi direcții și perspective în sfera relațiilor dintre Biserica Ortodoxă și Știință. Eliberați din prizonieratul cenzurii ideologice, al controlului politic și partinic asupra activității intelectuale, cercetătorii din cadrul Academiei de Științe și din universități, inclusiv, cei din cadrul Academiei Teologice Ortodoxe din Chișinău, s-au inclus activ în studierea problemelor ce țin de istoria bisericilor și mănăstirilor, de rolul credinței în viața socială, culturală, spirituală și intelectuală a societății, de relațiile dintre Biserică și Stat, precum și de ponderea ei în menținerea, fortificarea și dezvoltarea statalității.

Una din trăsăturile specifice ale acestei culegeri constă în diversitatea gândirii, a temelor aprobate și fundamentarea substanțială a ideilor promovate. Acestea au determinat inițierea unei direcții absolut noi pentru cercetările din țară, care prevede includerea în dialogul științific dintre reprezentanții comunității academice și ai celei clericale.

Considerăm că interferența de idei, de aprobări istorice și spirituale va contribui esențial la dezvolatrea și menținerea dialogului constructiv dintre cunoaștere și credință”, a subliniat ÎPS Mitropolit Vladimir, în cuvântul de deschidere.

Volumul include materiale ştiinţifice prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională „Biserica Ortodoxă din Moldova şi Statul. Credinţă şi Cunoaştere”, organizată pentru prima oară, în comun, de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Mitropolia Bisericii Ortodoxe din Moldova, la 11 octombrie 2016.

Menționăm că forul ştiinţific a fost consacrat aniversării a XXV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat Prot. mitr. Ioan Plămădeală, parohul bisericii cu hramul Schimbarea la Față din mun. Chișinău, cu prilejul aniversării zilei de naștere

Preacucernice Părinte Ioan,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, Vă adresăm alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu. Continuă să citești